Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 21-2-2018, 14:51 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      14
 Mail deze pagina      Emile1952. | 3-9-2012
@eppo. Nee, natuurlijk weet ik dat niet allemaal uit het blote hoofd. Maar u hebt gelijk, ik had de sites (het zijn geen boeken) moeten vermelden waarop ik dit las. Ik zal het voortaan doen.

http://www.oocities.org/f_molenkamp/apendans.htm
en
http://hofstijl.nl/2011/07/09/apendans-de-straatnaam-verklaard/


eppo | 3-9-2012
@Emile1952: ik heb sterk de indruk dat uw tekst uit een boek of ander medium komt. Dan vind ik het wel zo netjes als u ook aan bronvermelding doet. Ik kan niet geloven dat u dit alles zo uit het blote hoofd weet.

Emile1952 | 3-9-2012
Apendans. Loopt van de Korte Poten naar de Herenstraat
In eerste instantie heette dit straatje Korte Herenstraat. De oorsprong van deze naam is niet ten volle bekend. In een protocol van 28 Oktober 1668 van een notaris is sprake van een "huysinge in de Pooten alwaer de Apendans is uithangende". Th. Morren deelt mede dat die benaming voor het laatst in 1740 voorkomt en wel in een schuldbrief van een hypotheek.

De Franse gezant in Den Haag, had in het begin van de 18de eeuw, in de Casuaristraat enige stallen laten bouwen en in een nabijgelegen straatje (nu deze straat) enige huizen voor zijn dienaren doen inrichten. Den Haag was toen het brandpunt van spionage en contraspionage en de mogendheden zonden hun beste diplomaten, die een grote staat moesten voeren, naar ons land. De Franse gezant was omringd door edelen en pages en in zijn dienst stonden lakeien en hardlopers, koeriers, en jagers, koetsiers en palfreniers. Om al deze lieden te huisvesten en de vele paarden en koetsen onder te brengen, was het patriciërshuis met zijn bijgebouwen aan de Prinsessegracht te klein. Vandaar dat hier een "appendance" van het Franse gezantschap verrees.

Deze huizen werden als "les Appendances" aangeduid en de volksmond zou dit tot Apendans verbasterd hebben. In de wegwijzer van J.v.d. Schouw van het jaar 1896 luidende aldus: "Nadat in 1815 het tegenwoordige rijksarchiefgebouw tot paleis voor de moeder van Koning Willem I was bestemd, werd in dit straatje een gedeelte van het huispersoneel gehuisvest. Ter onderscheiding van hen die in het paleis woonden, werden zij als wonende in het appedentie aangeduid. De volksmond maakte er Apendans van. De eerste lezing lijkt mij het meest waarschijnlijk, aangezien die ruim een eeuw eerder plaats vondt.


Emile1952. | 3-9-2012
@Coos. U bedoeld: Les Appendances.

“Die naam is eene verbastering in de schertsende volksspraak. Toen in 1713, na het sluiten van den Utrechtschen vrede, de Fransche ambassade zich vestigde in een gebouw op den hoek van den Boschkant en de Casuarie- of Sterlingstraat, werden in het naburige straatje eenige bijgebouwen ingericht voor het gevolg en voor de bureelen der kanselarij. Die bijbehoorende gebouwen werden les Appendances genoemd, en daaruit is later door de Haagsche bevolking het vermakelijke Apendans gesmeed.


snorrecken | 2-9-2012
Volgens mij was er een chef met de naam Willemstijn, die ervoor zorgde dat er veel foto`s gemaakt konden worden en dat was volgens mij allemaal in de zomer van 1910. Zie nu, dat ook anderen dat al gemeld hebben. Nou, dan kan het niet anders, dan dat dit klopt!

coos | 9-1-2012
Het zijstraatje rechts heet APENDANS. Schijnt een haagse verbastering te zijn van het Franse A DEPENDANCE.

coos | 9-1-2012
sorry, ik moet van boven naar onderen lezen............

ankie | 22-7-2011
ik ben in 1945 in de herenstraat geboren,en het is dat deze foto er is ,want ik had nooit kunnen geloven dat er door dat kleine straatje een tram heeft gereden,ik kon nog gewoon daar op straat spelen.

Coos | 11-1-2011
Het is ergens tussen 1908 - 1924. En weer dat koersbord met de verkeerde richting.

Hans (Zoef) | 11-4-2010
Dit is in de Herenstraat gezien vanaf Het Plein naar het Bleijenburg. De straat rechts is de Apendans. Datum weet ik niet.

Anton Zonneveld | 10-4-2010
Waar en wanneer is deze foto genomen?

Hans Klomp | 10-4-2010
De betreffende controleur is Dirk Bastiaan Willemstein (1874 - 1927).

l.smallegange | 9-4-2010
Ik heb ooit eens ergens gelezen, dat de chef die links staat ene hr. Willemstijn is en dat hij in de zomer van 1910 op heel wat tramfoto's stond. Daarom mijn vermoeden dat dit een foto van 1910.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >
                                  

Type de 4 cijfers over    2991


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>