Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 14-12-2017, 20:33 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      PCC`s van lijn 1, halte Prinsenhof Delft
2 foto's van Ad Boer d.d. 28-3-1982 en 25-9-1983


De 1218 werd in het zelfde jaar afgevoerd.Zie voor meer foto's van Ad Boerwww.flickr.com/photos/groen47.

Rob Heus | 17-1-2010
Voor wat betreft de luchthoorn.
Begin jaren 1960 kreeg de HTM het plan het buitenlijnmaterieel te vervangen door PCC’s. Er is duidelijk intensief overleg geweest tussen de HTM en het ministerie van V en W want het gevolg is niet mis. In april 1966 wordt het Tramwegreglement aangevuld met artikel 95A, lid 2. Bij een groot aantal bepalingen van het TR waar de Minister, de Directeur-Generaal of een van zijn ambtenaren ‘bemoeienis’ heeft, wordt de Directie van de HTM daarmee belast. Een terugtredende overheid dus. Andere bepalingen blijven gewoon van kracht.

In artikel 59 TR staat: de machinist of de wagenvoerder is verplicht waarschuwingsseinen te geven wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vordert.
Artikel 10 TR regelt dat de seinen worden omschreven en hun gebruik wordt geregeld in een seinreglement dat door de Minister moet worden goedgekeurd. Deze bemoeienis was niet overgedragen aan de Directie van de HTM.

De oude buitenlijners hadden een bel en een fluit. Het geluid van de bel van de PCC was nogal magertjes. Ik herinner me uit een verslag in een dossier, dat ambtenaren van spoorwegtoezicht en HTM-ers achter een huis aan de Delftweg hebben gestaan om te luisteren naar de bel en de eerste luchthoorn van een PCC. Naar mijn inschatting bestond er geen verschil van mening tussen het ministerie en de HTM over de bel. De luchthoorn vond iedereen een prima oplossing voor de wagenvoerder (= trambestuurder) zodat deze goed kan waarschuwen als dat voor de veiligheid nodig is.

Rob Heus | 17-1-2010
Voor wat wetgeving betreft:
in 1966 gelden de Spoorwegwet (SpW) en de Locaalspoor- en Tramwegwet (LTW) voor verkeer en vervoer over bepaalde spoorwegen. Rond 1980 komt de Wet Personenvervoer deels in de plaats van de SpW en LTW.

Allereerst: een wet wordt door het parlement aanvaard. Op grond van een wet kunnen of moeten in een algemene maatregel van bestuur (amvb) nadere regels worden gemaakt. Een amvb wordt door de regering aanvaard en vastgesteld in een Koninklijk Besluit. Op grond van bepalingen in wet of amvb kan of moet een minister (in een beschikking) zonodig zaken regelen of goedkeuren.

Jaren geleden heeft een minister op grond van artikel 1 LTW bepaald dat de HTM-lijn Den Haag – Delft een ‘spoorweg’ is ‘welke als tramweg wordt beschouwd’. In artikel 5 LTW staat welke artikelen uit de SpW waar van toepassing zijn, wat nog meer geldt en ook dat zaken in een amvb geregeld moeten worden. Die amvb is het Tramwegreglement (TR).

Een minister kan op grond van artikel 1 LTW een spoorweg ook aanwijzen als locaalspoorweg en in later jaren als stadsspoorweg (metro). Voor die spoorwegen kan bij amvb van enkele artikelen uit de SpW worden afgeweken. Die afwijkingen gaan veel minder ver dan die bij tramwegen.
Maar bovenal staat in de LTW, dat op “spoorwegen welke niet voor openbaar vervoer van personen of van goederen zijn opengesteld” en op “spoorwegen waarop geen ander vervoer plaats heeft dan personenvervoer binnen eene gemeente”, de SpW en artikel 1 LTW niet gelden.

Anders gezegd: spoorwegen welke voor openbaar vervoer van personen of van goederen zijn opengesteld en die niet op grond van artikel 1 LTW zijn aangewezen als locaalspoorweg, tramweg of stadsspoorweg, vallen volledig onder de Spoorwegwet. Die spoorwegen noemen we hoofdspoorwegen.
Spoorwegen waarop geen ander vervoer plaats heeft dan personenvervoer binnen een gemeente, liet het parlement in 1900 met de LTW graag over aan de zorg van de gemeenten. Het betrof toen voornamelijk paardetrams, maar de elektrische stadstram kwam al op. De metro in Rotterdam van CS naar Zuidplein viel daar later ook onder. Dat veranderde toen de metro de gemeentegrens ging passeren.

De HTM-lijn Den Haag – Delft, met zijtak Rijswijk – Voorburg is op grond van artikel 1 LTW een ‘tramweg’. In artikel 5 LTW staat wat uit de SpW van toepassing is. Er geldt een amvb met naam Tramwegreglement.

Robert55 | 14-1-2010
Wat betreft de regelgeving: HTM kreeg voor het rijden met PCC's een ontheffing voor een aantal artikelen uit het Tramwegreglement, ook t.a.v. de te voeren frontverlichting. Na het verscheiden van de RTM vielen onder dat reglement verder alleen nog een paar NS (ex NTM en WSM] goederenlijnen.
Toen de Groot Hertoginnelaan / Valeriusstraat nog beschikbaar was reed er heel vaak een 1200 rond de door Campagne genoemde tijd leeg naar Statenkwartier. Die wagen stond voor vertrek dan op het LB remiseterrein klaar [daar was iedere middag wel iets te zien toen

c. campagne | 13-1-2010
In eerste instantie werden de 1201 t/m 1220 van een luchthoorn voorzien. In de periode 1967-1969 werden de ook de 1221 t/m 1226 hiervan voorzien. Zie het boek "Haagse Trams" van Johan Blok, blz. 120.
Het gebruik van de luchthoorn was door de HTM bedoeld voor het traject langs de Delftweg. Door de knop voor het bedienen van de bel aan de voorzijde van de wagen " diep door te drukken" werd de luchthoorn geactiveerd. Vanwege klachten over het "misbruiken" van de luchthoorn op andere trajecten dan de Delftweg is de bediening als hierboven omschreven later verplaatst naar de drukknop van de bel aan de achterzijde.
Inzet van 1100-en en 1200-en zonder luchthoorn op lijn 37/1 kwam, in de tijd dat deze lijn vanuit remise 's-Gravenmade werd geexploiteerd sporadisch voor. Men was daarin heel consequent. Wanneer een wagen zonder luchthoorn "op" 's-Gravenmade terechtkwam werd deze op lijn 36/10 ingezet.
Toch kwam er dus wel eens een wagen van genoemde series zonder luchthoorn in Delft. Er is bovendien een tijdlang een bestuurdersdienst geweest op 's-Gravenmade, die rond 16.00 uur in de remise Lijsterbesstraat aanving. De reden hiervoor was het maken van een vast patroon voor het uitwisselen van wagens tussen 's-Gravenmade en de Cwp. De betreffende dienst ging daarna mat. naar de Turfmarkt tbv. lijn 1. Wanneer er dan geen 1200 met luchthoorn beschikbaar was kreeg de bestuurder een wagen zonder luchthoorn mee, meestal ook een 1200! Het hing van de bestuurder af, of deze z'n dienst ermee uitreed, of deze later liet omwisselen bij 's-Gravenmade.
Doetinchem, 13 januari 2010

Rinus | 22-5-2009
De claxon wordt inmiddels meer gebruikt binnen de stad, dan langs de Delftweg. Nog zeer zelden te horen op dat traject. ;-)
Nog een weetje, tijdens werkzaamheden aan de Reineveldbrug in 1981 (?) reden er 1100'en zonder claxon op lijn 1. Geen aanrijdingen. Toen de serie 1200 weer op de lijn kwam was er prompt een zware aanrijding met een vuilniswagen bij de verffabriek. Die 1200 kon met een grote deuk in de kop direct naar de sloper.

Wim van Dijk | 21-5-2009
Welke 1200-den hebben NOOIT op lijn 1 naar Delft gereden? Ikzelf denk de 1225-1240.

Betweter | 6-5-2008
Deze halte heet pas sinds de 90-er jaren "Prinsehof", voor die tijd was de naam "Schoolstraat".

erven sleeboom | 5-5-2008
Of de luchthoorn was niet echt verplicht, of de HTM had een ontheffing gekregen.
De 1201-1222 werden in januari 1965 zonder enige wijziging, dus ook zonder de toeter, overgeplaatst van de remise Lijsterbesstraat (lijnen 3, 7 en 12) naar 's-Gravenmade (lijnen 36 en 37). Na enkele maanden keerden de 1219-1222 terug.
De HTM zelf wilde toeters installeren omdat het PCC-belletje (de dakbel was er nog niet) te zacht klonk bij de uitritten langs de Delftweg. Na een proef op de 1218 kregen de 1201-1220 de toeter rond kerstmis 1965. Een jaar lang hebben de 1200-en dus toeterloos op lijn 37 gereden.
Helaas werd het helemaal geen mooie luchthoorn zoals op het oude buitenlijnmaterieel. De all-electric PCC's, die immers geen luchtinstallatie hadden, kregen een ordinair schreeuwende claxon die alleen langs de Delftweg gebruikt mocht worden. Toeteren binnen de bebouwde kom mocht absoluut niet van de verkeerspolitie.
Ook dat bewijst dat de claxon geen wettelijke verplichting was voor interlokaal materieel, maar een maatregel van de HTM zelf op plaatsen waar dat nodig werd geoordeeld.
Ik herinner me nog goed hoe een trambestuurder die op het Zieken geclaxonneerd had om een slingerende vrachtauto te waarschuwen, door een motoragent gestopt werd en goed hoorbaar voor zijn passagiers ongenadig op zijn lazer kreeg. De bewuste vrachtauto was allang weg...

coos | 4-5-2008
in 1982 zijn de claxons van de te slopen 1200-en overgezet op de reeks 1161-1175

tiktak | 4-5-2008
De luchthoorn was in die tijd verplicht op
alle buitenlijners want deze lijnen vielen
toen nog onder de spoorwegwet, of deze wet
nu nog van kracht is weet ik niet.

Stefan | 4-5-2008
Diverse 1100'en kregen na afvoer van de 1200'en in 1982 een luchthoorn, afkomstig van de 1201-1225. De 1165 bezit ook nog steeds een dergelijke claxon...

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    4309


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>