Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 19-1-2018, 14:38 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      Dieseltinus - keerlus lijn 6 Hofzichtlaan op 25 april 1965
foto uit de collectie van Rik Karman


Ab Bijlsma | 16-6-2013
Om jullie allemaal uit de droom te halen. Ik ben dus niet degene rechts met de betonschaar. Ik meen me herinneren dat het een zekere ... Valk of zo moet zijn. Hij woonde destijds in de kleine huisjes bij `s- Gravenmade.Daar woonde Herman Souer ook.

Groeten Ab Bijlsma

Rochus Zuurmond | 10-5-2013
Ik kwam min of meer bij toeval bij de Dieseltinus terecht en zag daar tot mijn grote verrassing in de reacties van de heren Borgdorff en Erven Sleeboom een aantal mij bekende namen voorbij komen zoals Tinus Kok, Ab Bijlsma, (Herman?Souer, ( Joop?) Meiners, Nico van Rijn, Cees Jansen en (Jan?) van Zwet, allemaal collega`s van mijn vader Gerard Zuurmond.

De meesten heb ik ontmoet, van Ab Bijlsma heb ik nog autorijles gehad in 1965, Cees Jansen was lid van DVZ, De Vrije Zwemmers aan de Mauritskade en heeft mij overgehaald daar ook lid te worden. Nico van Rijn zag ik tot voor een aantal jaren regelmatig bij een oom van mij op Scheveningen waar hij regelmatig kwam. Ben ook een aantal keren op `s-Gravenmade geweest bij ik dacht ( Herman?) Souer maar of deze dat was of iemand anders kan ik mij niet meer herinneren.

Erg leuk om hier weer aan herinnerd te worden na al die jaren!

D.A. Borgdorff | 11-12-2009
Nog enige gegevens: De BVL-motorlorrie H41 wordt aangedreven door een Kromhout 3 TS 117 scheepsdieselmotor van 53 pk/39 kW welke als aggregaat is gekoppeld aan een anti-Compound {Faun}-Generator die de twee 25 pk/19 kW tractiemotoren voedt, en voorts middels V-snaren met een Hydraulische Pomp voor de Hefbrug, alsmede een Compressor voor het Perslucht-systeem om zowel de Buitenlijners, als de genoemde Haspel- en Inspectiewagen te kunnen beremmen. dAb

erven sleeboom | 23-8-2009
Dank aan D.A. Borgdorff. Als reactie nog één opmerking, die eigenlijk niet met Dieseltinus te maken heeft.

Toen de HTM onderhandelingen opende met de NZH tot overname van lijn I² naar Wassenaar en Leiden, was het nooit de bedoeling dat de NZH, die bezig was alle Blauwe Trams op te doeken, deze lijn met trams zou gaan exploiteren. De HTM-directie, of het nu Felix of Pijl was, wist dat natuurlijk heel goed. Het opgeven van deze lijn betekende overgang op autobusexploitatie en de streekvervoerconcessie voor dit gebied behoorde nu eenmaal al sinds 1940 (overname Duinlander) aan de NZH.

Terug naar onze Faun-motorlorrie.
Het bordje Dieseltinus zat er al op in 1960, na de grote revisie (voor die tijd had het ding trouwens een benzinemotor en zou de naam diesel nergens op slaan).

Eigenlijk wel bijzonder dat Dieseltinus een eigen lemma op wikipedia heeft. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Dieseltinus

Von Bock | 22-8-2009
Dank voor de deskundige aanvullingen.
Rest voor mij nog de vraag wie het - tamelijk ruw uitgevoerde - bordje "Dieseltinus" op de H41 heeft aangebracht. Het was in elk geval in 1981 op de tram aanwezig. Ik ben wel benieuwd of dit nog opgehelderd kan worden.

dAb | 22-8-2009
Wel beste Erven. ... Nico's broers waren o.a. fietsenhandelaar en koddebeier in de duinen, en hij naast zijn nachtwerk (vaak met Tinus die later ook PCC reed of toezicht hield bij het plaatsen van Bvl-masten op precieze locatie) ook handelaar in ongeregelde zaken ... Verder heeft U gelijk voor wat betreft de korte verlenging van de lus Monnikkendam naar Castricum; de berekeningen gingen over betere / meer inzet van PCC-wagens, die met piekstroom van 1 kA per koppelstel voor de tempering van de aanzet van 2 x 500 A naar 2 x 400 A vaak voor Onder-Station-uitval zorgden.
De feeders moesten al hoger afgesteld worden van nominaal 2 kA naar 2,5 kA, het maximum wat het GEB in de 3 en 10 kV ringvoedingen van het disrtributienet toestond. De 10/25 kV gevoede Hoofdstations met zware kwikdampgelijkrichters en veel meer feeders in de binnenstad aan de St. Jacobstraat en Dibbetstraat (die bovendien in centrale groepschakeling stonden doorverbonden) konden natuurlijk veell hogere pieken aan, echter de spanningsverliezen bij lange leidingsecties van enige km werden te hoog, zodat men toen overging naar (veel) meer lokale OS in kleine blokken met (toen) recente avalance-halfgeleiderdioden. ook de lussen Kwartellaan, Duindorp en De Sav. Lohmamplein werden in groepschakeling gerekend wat (toen) krap aan was.
Verder is de foto geboekstaafd in Ab van Donselaar's boek: 130 jaar tram in Den Haag op blz. 373, waarbij ikzelf in de 90-er jaren nog contact met Frits van Dam had, en Wil Leebeek idem frequent met Van Donselaar. De lorrie revisie stond onder leiding van H. Neumann Sr. de Chef Wpl. (LB), die o.a. in Korthals Altes'boek over Onze Tram in Amsterdam op blz. 344 genoemd wordt.
*De foto getuigt niet (meer) van trekken daar het aanhangconvooi: schutwagen en haspellorrie ontbreekt, de bovenleiding al hangt en dus alleen nog nagespannen hoeft te worden.
*De berekeningen vanaf zijn ca. 1957 ivm de PCC 1100-en waarvoor en -toe het BVL-net grondig herzien moest worden. Het rekenwerk voor het CP noodzaakte een verdubbeling vanaf de De la Reyweg deels met draagkabel-kettingophanging om de bovenleiding +railweerstand te beperken onder de grenswaarden waarboven uitgloeien kon optreden. Bij een draadbreuk moest er immers ook nog afgeschakeld kunnen worden. Op het '-Castricumplein- ' werd daartoe een dubbele lus met 1 en 2 x 70 + 4 x 80 mm^ etc voorzien ... het rekenwerk daarvoor is 21 oktober 1960 afgerond door ing. W. Feteris, chef El. Voeding (kabels en scheiders) OS en BVL van toen afd. Weg en Gebouwen. Dit terrein was al gereserveerd en dus ook naamgegeven, dus beslist niet zo maagdelijk "meer" ... De berekeningen voor Mariahoeve waren afgerond omstreeks begin November 1960.
*De Wassenaarlijn zou niet gesloten worden, maar verkocht aan de NZH, die ook op Leiden reed. Het was echter HET project van (en verbonden met) de HTM-directeuren Weijerman en Felix, die kort na elkaar in Februari 1957 overleden, waarna de koers verzet werd door ir. Pijl en ir. Siewertsz van Reesema. De overname vond (helaas) niet plaats, o.a. wegens het anti-tram-beleid van de toenmalige NZH-directie, die vnl. overal (bolramer)-bussen wilde.
*Deze Van Dam is voor 1970 geproveerd (vziw) op een vervoerseconomisch proefschrift. U heeft dus in zoverre gelijk.
*In het zwembad werden (ook o.a. door Van Zwet en Reef) logistieke contacten op een ander niveau onderhouden, die nog bij een later bekende adjunct-directeur -- doorlopend -- van invloed waren. Meer kan daarover (nog) niet *medegedeeld* worden.
Tenslotte is de naam Dieseltinus door *belangstellende* hobbyisten verzonnen, waar dit voertuig of deze werkwagen bij de HTM de Faun-motorlorrie werd genoemd. Een trage doch sterke trekker voor de bovenleiding, nu al jaren vervangen door Unimogs e.d. weg-railvrachauto-montage-werkwagens.
Onder voorbehoud van storende tikfouten en verdere dank.!

erven sleeboom | 22-8-2009
Vanaf de brug van de Dieseltinus of een HTM-montage-auto werd mij vaak toegeschreeuwd: héé rooie! Van hem kon ik het wel hebben, want rooie Nico had hetzelfde rooie haar als ik.

Het verhaal van D.A. Borgdorff brengt weer het nodige aan het licht, hartelijk dank, maar ik heb toch een paar vragen.
* 9 januari 1961 was de openingsdatum van het traject van lijn 6 naar de Hofzichtlaan. Waren ze op die dag nog bezig met bovenleiding trekken?
* Waren de berekeningen voor de keerlus Castricumplein al in 1960 gemaakt? In elk geval was het Castricumplein niet eerder aangelegd; deze plek was in 1960 nog maagdelijk weiland.
* Hoe kon de sluiting van de Wassenaarlijn "onverwacht aanstaande" zijn als het besluit al in 1959 was genomen en de sluiting zelfs van 1960 tot 1961 was uitgesteld?
* En is de foto echt door een dr. gemaakt? Volgens mij moest hij zijn dissertatie toen nog schrijven.
* En wat hield de zwemles in? Duiken vanaf de brug van de Dieseltinus?
En tenslotte: wat een leuk wagentje is die Dieseltinus toch...

D.A. Borgdorff | 22-8-2009
Deze foto van de gloednieuwe (verbouwde) H41 door dr. F. van Dam is gemaakt op 9 januari 1961 bij het trekken o.l.v. C. Jansen (die ook zwemles gaf) van de bovenleiding in de keerlus te Mariahoeve voor lijn 6. Deze is nog in het najaar van 1960 door (oud)-collega ing. W. Feteris op PCC-belasting als groep 10+11 berekend wat al voor het eerder aangelegd Castricumplein verlengd in groep 4a ervoor was opgenomen. De Hofzichtlaan-lus moest nog gelegd worden.
Er werd zelfs aan een schakelautomaat gedacht om de kortsluitstroom af te schakelen als overbrugging, tot dat een nieuw Oonderstation zou kunnen geplaatst worden. Een soort Kluge-Hans, als in de Wassenaarlijn, waarvan de sluiting onverwacht aanstaande bleek.
De BVL-monteurs met pet in de cabine en op de brug zijn veel ouder dan Tinus Kok toen, die nooit een hoofddeksel droeg ... de rechtermam zou (gezien de lengte) nog kunnen; later werden Tinus en de kortere rooie Nico veel dikker. Ik heb hun meer dan 20 jaar gekend, ook al omdat de Faun-Lorrie-schakeling door mij op verzoek krachtiger gemaakt werd vergeleken met de revisie nov. '59 - juni '60. M. Kok en N van Rijn waren van 1934, en waarschijnlijk staat A. Bijlsma uit 1932 daar rechts op de Hefbrug van deze motorlorrie met de "scheeps" Kromhoutdieselmotor. Vziw was Zuurmond de *baas* en genoemde Jansen (ook uit 1920) de Hoofopzichter. De andere monteurs kunnen misschien Den Dulk, Souer of Meiners zijn ??
Daar laat ik het even bij.! dAb 22/08/09

Von Bock | 12-8-2009
Tinus Kok zou denk ik de man links op het platform kunnen zijn, als ik het zo goed zie.

erven sleeboom | 11-8-2009
Ik moet mezelf onmiddellijk corrigeren, want ik herinner me nu dat de keerlus aan het Castricumplein onbereikbaar was voor railvoertuigen tot aan 6 juli. Pas in de nacht van 5 op 6 juli 1965 werden de sporen aangesloten, waartoe de keerlus op het Monnikendamplein werd weggesneden.

Best mogelijk dat de Diesltinus daar in die nacht is geweest, maar de foto is overdag gemaakt. De eerste tram die er kwam was de 266 met slijpwagen H25, die rap verdwenen toen bestuurder Henny v.d. Noll met de eerste lijn 6 verscheen.

Kortom: de foto is waarschijnlijk toch aan de Hofzichtlaan genomen, maar niet op 25 april 1965.

erven sleeboom | 11-8-2009
Die exacte datum 25 april 1965 is inderdaad wel raadselachtig, want de omgeving van de keerlus zag er toen allang niet meer zo leeg uit als in 1961. De verlenging naar de Hofzichtlaan ging in op 9 januari 1961 .

Het ligt meer voor de hand dat de foto genomen is in de keerlus-in-aanleg Castricumplein, die op 6 juli 1965 in gebruik werd genomen. Op dat moment was daar nog nauwelijks bebouwing.

Of de afgebeelde man Tinuis Kok is weet ik niet, maar er zijn vast nog wel oud-HTM-ers die hem kunnen identificeren. Ik weet nog wel dat Rooie Nico tot de vaste bemanning van de Dieseltinus behoorde.

Adje | 5-8-2009
Heb ik het goed dat Dieseltinus de laatste was die door de Grote Marktstraat (boven) reed?

Haagse_Meester | 5-8-2009
Tinus was de oorspronkelijke bestuurder van de verbouwde montagewagen (uit 1923, verbouwing eind jaren 50 IIRC) De remise Maaldrift had speciaal voor dit vehikel een apart spoor aan de achterzijde, gescheiden van alle andere sporen.

Haagse-kareltje | 5-8-2009
Wie is nou Tinus...de man links in beeld??
Of staat hij niet op deze plaat

wil leebeek | 4-8-2009
Ik denk ook 1960/1961 want op 9 januari 1961 is lijn 6 doorgetrokken
naar de lus bij de Hofzichtlaan.

Martin van Riel | 4-8-2009
De datum bij deze opname is volgens mij niet juist. Ik denk dat deze foto in 1961 is gemaakt vlak voor dat lijn 6 werd doorgetrokken over het Kleine Loo naar de Hofzichtlaan. In 1965 was de bebouwing rond om de lus zo goed als voltooid!!
Dieseltinus is hier i.v.m. de aanleg en niet i.v.m. regulier onderhoud!!

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    9679


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>