Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 18-1-2018, 13:30 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      André Borgdorff en Gerard v.d. Zwan
`GTL techneuten` - herfst 1981


dAb | 12-7-2017
Ik kon wegens diverse zeer ernstige persoonlijke omstandigheden helaas niet eerder reageren om te corrigeren - beste Raoul

Raoul | 9-7-2017
Toch leuk om te lezen inene, na kleine 8 jaar, dat deze foto gemaakt is op 23 maart (1981 vult ik ff aan), dat t het voorjaar was ipv de herfst wist ik, en dat de 3001 gewoon tegelijk met de 3002-3007 van beige ipv zwarte wagennrs en htm logo s werd voorzien voor de indienststelling van de eerste gtl s in juni 1981 op lijn 3 ook

dAb | 8-7-2017
Correctie van vorige errata met m`n verontschuldiging

Een gedeeltelijke overdracht na de eerste 6000 km beurt vond plaats na donderdag 13 Augustus 1981 voor allerlei (achterstallige = mechanische wijzigingen, reparaties én schilders) werkzaamheden. Daarna de laatste proefritten + aanvullende instructie inzake lesboek/dienstkaartje GTL8.
Na indienststelling op 7 September vonden er nog slechts sporadisch door HOLEC/HTM meetritten plaats, zoals op 17 September 1981 de reeds genoemde *kortsluit*-proeven bij noodremming zonder bovenleiding-spanning en/of een maximaal-storing middels de maximaal-snelschakelaar, bijv. bij draadbreuk aardfouten tijdens het noodremmen.

Voor wat betreft deze beruchte (statie)foto heb ik intussen gevonden wanneer de HOLEC-foto voor diverse brochures ons bij uitzondering op het Korte Voorhout heeft gekiekt, nl. op maandag 23 Maart zoals reeds door Wim van Es vermoed. Mijn oprechte verontschuldigingen voor deze "éne fout" onder de miljoenen door mij toen te behandelen onderwerpen, welk zo`n nieuw materieeltype, intens nodige aandacht van mij vroegen. Er is nimmer eerder een "eigen" HTM-ontwerp ontwikkeld/gemaakt dat indertijd in de 80-er jaren als geavanceerde PowerElectr`s (dus zeer revolutionair en progressief) zonder industriële invloeden opgeld deed, met ook nog eens een uiterst laag storingsniveau daar in die tijd circa 94% van dit materieel beschikbaar bleek, zoals ik hiervoor al benadruk-te

dAb | 21-12-2009
De beide rode Spiegels zijn nog in een beige rand gevat ... Borgdorff

D.A. Borgdorff | 20-12-2009
De GTL8 reed altijd: mooi-weer - onweer of géén weer dAb

Randstandrail | 20-12-2009
De intrap deurtjes

Wim van Es | 21-11-2009
Deze foto lijkt niet in de herfst genomen. Het is nu volop herfst (21 november) en aan alle bomen zitten nog wel een paar bladeren. Ook op straat liggen de bladeren. Op deze foto zijn de bomen “brandschoon” en op straat is geen blaadje te bekennen, winter of het vroege voorjaar dus.
De 3001 is op 27 februari 1981 in Den Haag aangekomen. Ik veronderstel dat deze foto niet lang daarna is genomen.

dAb | 21-11-2009
@ Raoul, het GTL8-materieel zit boordevol met tien tot honderdduizenden onderdelen, constructies, 12 blz. verfvoorschriften, tractieschakelingen, zwenk-zwaaideursystemen, communicatieappartuur, zetels en vasthoudstangen, elektronica, sterkteberekeningen, omvormers en accubuffers, generatoren voor het boordnet, elektromotoren met trommel- en railremsystemen, stroomafnemers, verlichting etc., en zelfs reklame in velerlei vormen. Van al die miljoenen details zijn door het Gemengd Bedrijf der HTM, alsook de genoemde personen als Van Donselaar, Blok, Van 't Hoogehuis, Weterings e.a. -zo goed als mogelijk en naar beste weten- gegevens verzameld, welke uiteraard onderling en slechts in samenhang bestudeerd moeten worden, zeker als er ogenschijnlijke tegenstrijdigheden worden opgemerkt.
Dat is dan een taak voor het Geschiedkundig of Historisch Onderzoek, een Vak apart. Velen van degenen die er toentertijd bij betrokken waren, zijn inmiddels overleden. In de openening van het *GTL8-dossier* is in al haar varianten te lezen (o.c.) dat:
... Materiaal gaat verloren, het geheugen blijkt een onbetrouwbare bron. Al spoedig ..[..].. bleek dat dit op diverse punten wijziging of aanvulling behoefde ... dat zal steeds door inherente factoren zo blijven!
Intussen heb ik enige correcties aangegeven met de daarbij behorende marge. Zoals tweemaal eerder opgemerkt vormde de 3001 een uitzondering op vele regeltjes, daar deze als testwaagen aan de gehele en dus langdurige serie-type-keurings-beproevingen werd onderworpen. De enorme hoeveelheid te verwerken informatie heeft vele kasten in archiefruimten, ook honderden toeleveringsbedrijven, bestuurlijke en andere instanties enz. erbij inbegrepen, in beslag genomen. Daar zijn vergissingen niet uit te sluiten, en wordt Uw bijdrage ter verbetering op prijs gesteld. D.A. Borgdorff (onder voorbehoud van tekst- en spelfouten)

Raoul | 21-11-2009
dit is niet lullig bedoeld, maar ik weet wel precies waardoor ik nooit lid ben geweest/of word van wat voor (hobby)club dan ooit, ik probeer nog een poging te doen om achter de donker/beige beplakte 3001 te komen (en dan vooral de datum van overgang van donker naar beige...), maar degenen die daar (zgn of echt) bij betrokken zijn geweest zullen blijkbaar geen poging ondernemen (of expres of beroeps/hobby vervorming...) om een voor normale mensen begrijpelijk antwoord daarop te geven...bvb zoals dat de 3001 op 07-09-81 is vrijgegeven voor de dienst met passagiers terwijl de foto van 17-09-81 is (terwijl in het GTL Dossier en ook uit eigen waarneming ALLE wagens 3001 t/m 3007 VOOR dat ze met passagiers in dienst kwamen van BEIGE wagennummers en logo s waren voorzien, dus ook de 3001...) geef vooral geen normale mensen uitleg daarover (of moeten we zo n wat ik dacht technisch en gedetailleerd GTL Dossier dan blijkbaar helemaal niet serieus nemen?) ...whatever...en GAAP...en als diegenen dat niet (meer) weten...wat geeft dat dan, maar zeg dat dan gewoon...voorkomt een hoop onnodige vage ***...

D.A. Borgdorff | 20-11-2009
Waarde collega Rene, dat is (ook) correct, behalve voor de 3001 wiens foto voor het HOLEC concern werd vervaardigd ... Ultimo April 1981 heeft Johan Blok nog een aantal met zwarte letters gefotografeerde eerste *rijtuigen* op zijn lens genomen :-) én door een mij onbekende *Graaf* zijn op 4/8-81 op dit-zelfde Voorhout uit overigens een andere hoek (v.l.n.r.& wijlen) Jaap de Vries - (onderget.) - Gerard Boone - Herman Treffers --{ alle Instructie-Chefs dus }-- met de 3007 voor VARA's Lijn 3 met *Buiten Dienst* in beige becijfering aldaar in het Volle Loof op de *eeuwige* plaat *vastgelegd*. /?\
Zowel Johan Blok als Ab van Donselaar en Meester Klomp hebben mij niet op alle door hen beschreven memorabilia kunnen of willen bevragen, ondanks bezoeken aan huis, en hoewel ik de eerstgenoemde nog in de Boekhandel van Van Stockum, vh. (van) mw. Verwijs (in een foto-sessie aldaar, &) tezamen met Dick van der Spek ter gelegenheid van het uitkomen van hun Railatlas der HTM, o.a. de hand heb kunnen schudden.
aka = (dAb) 'n handelsmerk ... met alle waardering namens Jaap en ik, nog wat jeugdiger zichtbaar op het derde 1339-1336-1337 *drie*-wagenkoppelstel in begin 1974 op bladzijde 300 (sic) van het 130 jaar tram in Den Haag boek van voornoemde Ab. ... Het tweede koppelstel 1226-1228-1230 werd op lijn 11 door genoemde Fieman voor Jan van Reeuwijk & dHr. Walsmit c.s. gereden op 5 Sept. 1968 (met belasting 6+6+4 ton en laatste wagen = 1230 met uitgeschakelde motoren, dus met trommel[be]remming) ter beproeving der *Acceleratie* van een nagebootste (mogelijk toekomstige) enkelgelede PCC met loopassen, welke variant toen op grond van zijn bevindingen werd afgewezen, en er series 1300-2100 voor in de plaats kwamen, welke heden weer als gemist worden ervaren. - Ook heb ik nog van o.a. oefenmeester Koos Kok op de 800-en rijles gekregen volgens (de Voorschriften per) het H.T.M.-Reglement 3/3a van 1 Augustus 1932.

Rene | 20-11-2009
De 3003 en 3004 zijn op 22 juni 1981 in dienst gekomen.
De 3001 op 7 september 1981, volgens het boek 130 jaar tram in Den Haag van Ab van Donselaar 9 september 1981.

Op blz 309 van het eerdergenoemde boek staat een zwartwit foto van de 3001 op het Lange Voorhout die m.i. hetzelfde is als de foto bovenaan deze pagina. Als bijschrift bij de foto van het boek van Ab van D staat het volgende bijschrift.
De eerste zeven GLT's werden in 1981 afgeleverd met zwarte rijtuigcijfers. Daar zwarte cijfers op een rode achtergrond niet goed zichtbaar leken te zijn, werden reeds in juni 1981 de zwarte cijfers door beige vervangen.Raoul | 20-11-2009
niemand hoeft voor mij z n mond te houden hoor , die info heb ik uit eigen waarneming, uit het GTL dossier (wat volgens mij heel erg nauwkeurig is en nota bene van dhr Borgdorff zelf...) en van de website van de Haagse Tramvrienden (die ook altijd heel nauwkeurig zijn)

dAb | 20-11-2009
Waar (U en/of) fotograaf Raoul die info vandaan heeft weet ik niet; hij werkte niet bij de HTM (en/of was wsch. erg jong, en mij i.i.g. niet bekend) toen er in de Centrale Werkplaats (o.a. onder mijn Toezicht en Leiding) aan het eerste GTL8-materieel werd gewerkt voor de afnamekeuring en vrijgave voor de Dienst om op het HTM-net te mogen rijden.
Aangezien ik toen alles heb genoteerd (ook) mede i.v.m. de ernstige ziekte van Hoofdinstructie-Chef Fieman, heb ik inzake de werkzaamheden van onze Molenaar-Schildersbaas Hr. M. Rademaker en collega J. Frowein geen andere aantekeningen overgehouden, ook al omdat de 3001 voortdurend dag en nacht beschikbaar moest blijven om de ampele testritten te kunnen rijden. De 1e GTL8-wagen was (zoals ik schreef) daadoor pas medio September 1981 gereed, dus beschikbaar. Overigens zijn nog vele door hobbyisten bijeen-verzamelde gegevens niet altijd even betrouwbaar als de reguliere bedrijfsinformatie, en zal ik met referte naar (bijv.) het boek: "Trammaterieel in Nederland en België" waar voor de insider direct opvallende fouten aantoonbaar zijn, er verder het zwijgen toedoen. De HTM is toch één van de nauwkeurigst beschreven Vervoersbedrijven. D.A. Borgdorff

Rene | 19-11-2009
We kunnen dus concluderen uit het antwoord van Raoul dat de foto van de 3001 in het voorjaar van 1981 gemaakt moet zijn.

dAb | 18-11-2009
Ook op de omslag van het aardige boekje: *trams 1982* (van uitgeverij De Alk) geschreven door Gerard Stoer, is een foto opgenomen in de hoek L.v.M. - De Sav. Lohmanplein van de zwart beletterde 3001, welke beslist modern oogt vergeleken met de vele daarin opgenomen (o.a. Duitse) overige *tramrijtuigen* uit die tijd - D.A. Borgdorff - e.i., die nauw bij zowel de Instructie als de *goedkeuring* voor Indienststelling van dit materieel betrokken was.

Raoul | 18-11-2009
de 3001-3007 werden met donkere wagennummers en logo s afgeleverd, vanaf de 3008 werden de 3000en met beige wagennummers en logo s afgeleverd, voor de indienststelling op lijn 3 op 21-06-81 waren de 3001-3007 al van beige wagennummers en logo s voorzien.

D.A. Borgdorff | 18-11-2009
De eerste GTL8 - dus: 3001 - is aan alle Serie-type-beproevingen onderworpen, evenals voor Instructie gereserveerd en pas daarna *geheel vrijgegeven* in de Herfst dienst gesteld. De eerste grote serie van ca. vijftig tractieinstallatie-testen vond reeds in de laatste helft van Maart 1981 plaats en, nog even afgezien van de toen langdurige HTM-staking, zijn voorts de laatste HS-testritten voor o.a. Slip- en Kortsluitmetingen bij (Nood)-Remmen op 17 september 1981 afgerond met deze fotosessie. De 3002 werd als reserve achter de hand gehouden zodat de dienst met de 3003 = 3004 is aangevangen, waarna al spoedig tijdens het begin van de zomer de lichtbeige becijfering van de omlijnde Logo's en Wagennrs. werd aangebracht voor deze indienststelling. dAb

Koos W. | 18-11-2009
@ Frank Faber

Rene gaf al het antwoord op jouw vraag, middels de links naar de site van de HTV. De reactie van Rene op jouw vraag vind je onderaan.

Frank Faber | 18-11-2009
@Jeroen, ik heb ook gezien dat er herfst 1981 rechtsonder vermeld staat, maar die datum slaat op het moment dat de foto gemaakt is en er valt niet uit op te maken wanneer de wagennummers van de GTL's van zart naar crème overgingen. Dat was in feite de vraag. Ik weet ook niet of de 3001 als enige wagen zwarte wagennummers had of dat zijn soortgenoten dit ook hadden.

Stefan (Delft) | 18-11-2009
Dat is idd een mooie foto van een van de eerste GTLs. Weet nog heel goed, dat ik in 1981 met mijn school naar het binnenhof ging. Mijn vader kwam daar vertellen, dat de 3004 toen als eerste wagen zijn rondjes reed. Mijn vreugde was groot, toen wij bij de tramhalte stonden en deze wagen kwam aanrijden om ons te vervoeren! GAAF, dacht ik.

D.A. Borgdorff | 18-11-2009
Ter aanvulling @ B. Alberda: Op de in begin jaren 80 gevoerde oorspronkelijke films waren (er) géén Straatnamen, noch ontsierende dubbele of langere teksten voorzien, de Stations en Remises werden steeds *afgekort* en verder slechts Wijken getoond in de volgorde: (blanco) - Buiten Dienst - Groepsvervoer - Remise ZBG - Kraayensteijn - Station L van NOI - Leidsenhage - Bohemen - Waldeck - Remise LB - Leidschendam - Berestein - Uithof - Steenvoorde - Centrum - Moerwijk - Remise FH - Duindorp - Station Centraal - Scheveningen - Vrederust - Station H Spoor - Remise SCH - Den Haag - Delft - Rijswijk - Statenkwartier - Voorburg - (blanco). Wegens gewijzigde lijnvoering werden sinds medio tachtiger Jaren de meergenoemde *nieuwere* films toegepast, zodat ze dus slechts korte tijd als zodanige koersfilmrollen dienst hebben gedaan. (dAb)

dAb | 18-11-2009
Dat is correct ;) de eerste (op deze H.T.V.site niet genoemde) film is in uittreksel opgenomen in mijn boek: "HTM Light Rail Vehicle GTL8 The Hague (Netherlands) zie: http://www.worldcat.org/wcpa/isbn/9090139354 -" met dat ISBN uitgegeven bij Van Stockum Boekverkopers in 2000. Deze expl. bevatten nagenoeg geen foto's, maar dubbel zoveel, inherent meer Technische informatie, te raadplegen in de Bibliotheken van o.a. TU Delft en Haags Gemeente-Archief, en daarin is óók deze Statiefoto mede *sec* opgenomen. - D.A. Borgdorff - e.i.

B. Alberda | 17-11-2009
Dit plaatje geeft aan dat de lijst op http://www.haagstramnieuws.org/gtl/film.htm niet klopt, Steenvoorde staat er niet bij. Of gaat het hier om een proefmodel?

Jeroen | 17-11-2009
Frank,

Ik denk herfst 1981. Staat namelijk rechtsonder ;).

FransW | 17-11-2009
De fletsheid van de kleuren is niet zozeer te wijten aan het rolfilmpje, maar de afdruk zal onder invloed van zon- of kunstlicht verkleurd zijn. Een foto in een album zal niet zo snel verkleuren als bijv. een foto die ingelijst (achter glas) aan de muur hangt.

Rene | 17-11-2009
zie http://www.haagstramnieuws.org/gtl/81-84.htm

Frank Faber | 17-11-2009
Goh, dat is weer lang geleden. Op deze foto was de 3001 nog gloednieuw, zelfs nog met een zwart wagennummer. Hoelang heeft het trouwens geduurd voordat deze wagennummers crème werden, weet iemand dat toevallig? Je kunt aan de foto (of dia) trouwens zeer duidelijk zien dat het van lang geleden is. De kwaliteit van de kleuren is door de tand des tijds erg teruggelopen; helemaal flets geworden. Ligt dat aan het merk filmpje wat men destijds gebruikt heeft? Ik heb foto's gezien uit dezelde tijd die toch een stuk frisser ogen. Nu met digitale fotografie zijn er hele andere tijden aangebroken. De tijd zal het leren of die techniek duurzamer is.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    0596


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>