Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 14-12-2017, 20:33 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      De Blauwe Tram, Bezuidenhoutseweg/Schenkweg
3 foto's van Henk Odendaal uit 1958-1960


Anton Zonneveld | 12-5-2015
@ Jack Luyt :

probeert U het hier eens:blauwetram@hgjgroenveld.demon.nl

Jack Luyt | 12-5-2015
Hello,
Heeft iemand een dichtbij opname of een tekening van een dak ventilator van de 600 serie blauwe tram.
Thanks
Jack Luyt

dAb | 18-9-2010
@ Heren Loek Seuneke - Anton Zonneveld en Hans R.: nog vriendelijk dank voor de door U aangereikte complimenten, die ik onder achting in ontvangst mocht nemen. DA Borgdorff

Hans R | 17-9-2010
sorry dAb het is ;reiken-reikte-gereikt.
Ver-rijken kan wel ,maar in een andere betekenis bijvoorbeeld dat jouw bijdragen hier mijn kennis der HTM verrijkt

dAb | 16-9-2010
@ Erven : U heeft weer helemaal gelijk, maar ik kon die woordspe(l)ling niet laten, en weet helaas ook wel dat de (concurrerende) arm van Hollander in het vergaren van het Nederland Streekvervoer nogal ver rijkte of reek.!. Een duchtig heerschap met adagium: Mijn gezicht is mijn visitekaartje ... De rest is nu geschiedenis en voer voor anderen ... DA Borgdorff

erven sleeboom | 15-9-2010
P.S.
Heer Borgdorff: Jurrissen was overigens geen jurist en had dus geen "mr"-titel. Hij was kapitein in het Nederlandse leger en had gediend bij de Spoorwegtroepen. Omdat hij goed werk had verricht bij de wederopbouw van het spoorwegnet in de periode na de bevrijding nam de NS hem in dienst en werd hij al snel NZH-directeur.
In die functie moest hij het trambedrijf ombouwen naar een modern busbedrijf volgens de inzichten van de NS onder F.Q. den Hollander. Dat heeft hij bekwaam gedaan, al zijn wij hem daar iets minder dankbaar voor...

erven sleeboom | 15-9-2010
Ik was / ben er niet te jong voor. Een kleine tijdlijn:

* 1 september 1957: lokaaldienst wordt ingekort tot Carel van Bylandtlaan-Voorburg en gereden voor rekening van de HTM.
B200-en en een aantal 'lage' A500 en B500 zijn niet meer nodig.

* 10 mei 1958: opheffing van de resterende lokaaldienst Javabrug-Voorburg.
De nog aanwezige 'lage' A500-en gaan naar de sloop, behalve A508 (wordt werkwagen H303) en B510.
De diensten Noordwijk/Katwijk-Leiden-Den Haag worden gereden met schakeltrams (A400 / B400 en B516-521) en tweelingstellen A600 + B11-15/B21-25.
De A513-516 rijden forensentrams en extra diensten.

* 1959-1960: ter vervanging van A300-en met te dunne wielbanden (en om een frekwentieverlaging op de Leidse stadslijn te compenseren), gaan de gereanimeerde A512 en de A513-516 een aantal diensten op die lijn rijden.

* 7 oktober 1960: stadslijn en trajecten Noordwijk-Katwijk-Leiden worden opgeheven.
De nog rijdende A400 + B400 gaan naar de sloop.
Tramstellen met 'hoge' A500 + 2 x 'hoge' B500 (plus de nog overgebleven 'lage' B510) rijden de forensentrams Leiden-Den Haag.
Voor de gewone dienstregeling Leiden-Den Haag kan met de tien A600-stellen + B worden volstaan.

9 november 1961: definitief einde van de Blauwe Tram.

dAb | 15-9-2010
Zeker Erven, maar zeker door het *beleid* van de NZH onder de "toemalige"' Directie van mr. Jurrissen (die ook al 1n 1960 met pensioen ging ..!!..) werd er (veel te) weinig meer aan onderhoud van deze Budapesters gedaan, wat -- behalve vervroegde buitendienststellingen -- ten koste ging van de inzet ook als gevolg van diverse defecten, waarover Hans van Engelen mij nog heeft bijgepraat & toegelicht, bijv. alleen al vanwege de drie verschillende soorten stuurstroom-wals-schakelingen, zelfs (1) met hulp van accubatterij-voeding op het dak (sic) ... ze waren -- met de oudere BAB-500-en -- aan het eind van hun respectabele leeftijd gekomen, zodat in 1959/60 slechts de laatste series AB513/516/521 en A 600 resteerden voor de dienst. Ik dacht echt aan een overbruggings-maatregel, die door door het enige jaren later voorziene opdoeken achter- of ingehaald werd. Maar ik was daar toen nog te jong voor, dus ook niet ter plaatse evenmin als anderen, die nog jonger zijn dan ik. DA Borgdorff

erven sleeboom | 15-9-2010
Ik moet hierbij aantekenen dat de schakelformaties B-A-B 400 in 1957 zeker nog niet uit dienst genomen waren. Zij bleven, ook naar Den Haag, rijden tot herfst 1960.

DA Borgdorff | 15-9-2010
@ PvR: Bedankt voor deze aannemelijke informatie. In de wetenschap van de voorgenomen sluiting, o.a. door inkorting en het al uit dienst genomen BAB-400-schakelmaterieel, is wellicht dit tijdelijk noodverband in BVL-voeding verklaarbaar, omdat toen die spanningsdalingen voor die Budapesters geen belemmering meer konden vormem, en mede daar zowel de energielevering door NZH/NS-Station Loolaan als voor de HTM vanuit hetzelfde Energie-Schakel-station *Oost* aan de 1e Van den Boschstraat toen in 1957 werd verlaten en verplaatst naar de Anna van Buerenstraat (waar dit HS-OS thans nog staat, terwijl de straatnaam naar de zijkant van het huidige NS-Station Centraal verlegd is (ook) opgeleverd in 1957 ... zie: HGA - foto nr. 0.06617 via de Haagse Beeldbank: http://www.haagsebeeldbank.nl/zoeken/layout/result/indeling/detail_hga/form/advanced/q/zoekveld/schakelstation \
terwijl ik hoop dat de webmaster ook deze referentie en door mij geplaatse 4 Links over verwijzing naar eerdere artikelen e.d. blauw kan maken \) ...
Het argument van de voorgenoemen indienststelling van het PCC-materieel kan (met de omschakeling op het het HTM-OS aan de St. Jacobstraat in 1957) geen rol van betekenis meer hebben gespeeld, wel de beoogde nieuwbouw en verplaatsing, zoals (later en) insgelijks met de ingebruikname van de nieuwe OnderStations voor NS en de HTM in 1975 geplaatst in het nieuw geopende Centraal Station, welke beide OS alweer verlaten zijn t.g.v. de Ammunitiehaven e.o.
Ook omdat de NZH het traject verder naar Scheveningen al had verlaten, kon mogelijk met deze tijdelijke en simpele correctie worden volstaan. Hoelang dit geduurd heeft met die verlegde Voeding door een grondkabel vanaf dit weet verlaten OS voedingpunt Loolaan, dat vroeger t/m Scheveningen reikte is dan nog onduidelijke gezien deze laatste verhuizing der Schakelaar-Voedingpunten aan de mast(en) bij de Bosbrug ... Nogmaals bedankt voor Uw heldere toelichting. dAb

pvr | 15-9-2010
Mijn verhaal is een weergave van hetgeen mij destijds is uitgelegd door de toenmalige NZH Chef Bovenleiding dhr Hollants. Het was zijn laatste klus want per 1 maart 1957 ging hij met pensioen. Hollants woonde boven het NZH kantoor Voorburg (Parkweg). Mijn verhaal is alleen de NZH kant , documentatie van de HTM heb ik in het geheel niet. Wel heb ik nog de NZH dienstorder van 12 maart 1957 waarin de nieuwe instructies staan voor het rijdend personeel. Ik zal deze aan de webmaster mailen.
De NZH en de HTM hadden natuurlijk beide belang bij deze wijziging , de HTM vanwege de PCC en de NZH werd weer eigen baas op het traject wat betreft de stroomvoorziening. De 1200 Volt werd via het voedingspunt bij de Bosbrug geleverd via het NS onderstation aan de Loolaan , in 1960 werd dit onderstation gesloten en kwam de spanning via het onderstation NS Den Haag Oost , dat werd op afstand bediend door de centrale schakelpost te Rotterdam.

dAb | 14-9-2010
 quote:
Om deze reden werd in maart 1957 de situatie in de bovenleiding gewijzigd en werd dit gedeelte weer geheel 1200 Volt met alleen korte (vierkante) kruisingen in de bovenleiding waar de HTM 600 Volt op stond. (dus bij het Bezuidenhout en de Bosbrug)

Deze conclusie van voorganger *pvr* is (evenwel) duidelijk in tegenspraak met het zojuist in 1957 in-dienst-gestelde OnderStation, en m.i. dus onjuist. Ook de (voormalige) doorlopende voedingkabels voor de !,2 kV werden toen (getuige een fotoöpname op 5 Februari 1960 langs de Koekamp van L. Albers) niét als versterkingsleiding langs de bovenleiding gevoerd ... integendeel, en ook getuige de berekeningen -- door de oud-collega W. Feteris -- van de herziening van de beteffende Groep 10 ("groene boekje": blz. 31-43) was men zelfs van plan de kabels naar Wassenaar op 600 Volt over te zetten. Door de buitendiensstelling van beide intercommunale lijnen naar Leiden, werd e.e.a. toen overbodig, en is dat allemaal niet doorgegaan. Mocht ik het niettemin (per) abuis hebben, dan verneem ik gaarne gestaafde recensies of nadere informatie van (uw) bronnen.
Dit veelvuldig gememoreerde OS aan de St. Jacobstraat was nu juist bedoeld voor een aanzienlijke versterking (ook t.b.v. de voorziene serie PCC-uitbreiding) van het eerdergenoemde deel van het HTM-bovenleidingnet, waarmee ook het NZH-deel werd gevoed. De (ook) vermelde perikelen inzake 115 V stuurstroom van de Budapesters staan echter buiten kijf, maar die spanningsdalingen werden nu juist door aansluiting op het nieuwe OS ongedaan gemaakt, c.q. voorkómen.
Ik ben benieuwd: DA Borgdorff

pvr | 14-9-2010
Het 600 Volt traject liep tot 1957 van de Schenkweg tot het begin van het Malieveld. Dat gaf nogal eens problemen met de (stuurstroom)spanningsregelaars van de A 400en. Deze spanningsregelaars zorgden ervoor dat ook bij 600 Volt de stuurstroom 110 Volt bleef ook al draaiden de omvormers op halve kracht. Maar als de 600 volt verder daalde konden ze het niet meer op 110 Volt houden en viel de hoofdschakelaar uit.
Toen de HTM voornemens was om PCC 's in te zetten op lijn 6 zouden deze problemen alleen maar groter worden. Om deze reden werd in maart 1957 de situatie in de bovenleiding gewijzigd en werd dit gedeelte weer geheel 1200 Volt met alleen korte (vierkante) kruisingen in de bovenleiding waar de HTM 600 Volt op stond. (dus bij het Bezuidenhout en de Bosbrug)

De A 506 op de bovenste foto was de enige die geen richtingaanwijzers had , daar had de NZH ontheffing voor maar dan moest de conducteur wel met het losse (houten) spiegelei de richting aangeven bij de middendeuren (maar dat deden ze nooit....)
Mogelijk is de foto op de laatste dag (10 mei 1958) gemaakt want toen reed de A 506 de T dienst en zou de laatste rit rijden.

erven sleeboom | 14-9-2010
Eigendunk? Me?
Wat is er mis met eigendunk?
Eigendunk is toch een bewonderenswaardige eigenschap...?
Grapje

loek seuneke | 14-9-2010
Umm, ik dacht ik stel even een vraagje, heb nu wel het schaamrood op de kaken met wat ik heb los gewoeld, iedereen super bedankt voor deze uitleg.
En Krasse Knarren vind ik een ere titel.
Alleen Erven moet toch even het raam open zetten met al die eigendunk begind het toch wel te stinken, grapje.

dAb | 14-9-2010
Nog wat 'extra' toelichting: de HTM-NZH-spanningssluis 600/1200 V was gelegen in het eind van de Schenkweg, ongeveer naast de zijkant van het eergenoemde HTM-Hoofdkantoor en thans gesitueerd op het huidige Koningin Julianaplein nabij het alweer verdwenen "Babylon", dat tot recent nog anders ter discussie stond.
Zie verder over stroomloos en/of met twee beugels rijden evt. nog het topic:
 quote:
Buitenlijner 59 `op bezoek` in de Lijsterbesstraat, 1957 foto (uit de collectie) van Henk Odendaal
DA Borgdorff

DA Borgdorff | 14-9-2010
Inderdaad Erven, en ik heb daar ook nog bij het topic: *de ''2 panto's '' Tram* op het Haags-OV-forum over geschreven, evenals hier onder de volgende *titels*:
+ Buitenlijners 67 en 80 bij de halte Viaduct in 1960
+ Dieseltinus - keerlus lijn 6 Hofzichtlaan op 25 april 1965
+ PCC 1008 van lijn 6, net vertrokken van Station Mariahoeve
... ook al omdat de HTM sinds 1957 dit -- thans verdwenen, maar toen fraaie en beruchte, gebouw van het -- Tractie-OnderStation aan de St. Jacobstraat in dienst stelde met een (doorgekoppelde) zogenaamde GROEPSCHAKELING, zowel voor de binnenstad als de beide NS-Stations en (ook richting Mariahoeve achter) het Benoorden- en Bezuiden-Hout, waarvan nu nog een schamel restant als OS-HTM E 0003 resteert achter het Filmhuis: aan de Kranestraat 18, evenals bijvoorbeeld OS-HTM E 0014, gelegen tussen het HTM-Remisehuisje (van wijlen depot-werkmeester Jan de Jong) aan de Ribesstraat 97 en de HTM-CW-magazijn-ingang aan dezelfde Ribesstraat 95A, welke thans voor de lopende Toneelvoorstelling in die CW benut wordt onder de pakkende Titel "Platische Vervorming" ... overigens: van harte aanbevolen.
dAb

erven sleeboom | 14-9-2010
Heer Borgdorff: ik neem aan dat het 600 Volt-regime met HTM-voeding na mei 1958 gold voor het hele emplacement Malieveld en dat de stroomscheiding daar kwam te vervallen?

dAb | 14-9-2010
@ de Erven: in m'n post van de 12e jongstleden schreef ik over het op de hoek gelegen 'Hoofdkantoor' der H.T.M. aan *Den Hout* ... terwijl ik verder uit een soort (van) standaard-brief citeerde, welke tussen de beide Technische Diensten in wisselwerkende correspondentie gevoerd werd.
De afspraken berustten op uitwisseling van dagstaten welke (in het algemeen) voor de materieelinzet in de dienstregeling door de Maatschappijen bij het Groepsverband van Nerderlandsche Tramwegen benut werden. Bij genoemd energieverbruik (van HTM-materieel) werd uitgegaan van 2¾ Wh/m voor de MW, ca. 3 Wh/m voor één AW erbij, en ca. 3½ Wh/m voor een Motorwagen met twee Aanhangrijtuigen gekoppeld. Voor een PCC werd eerst van ca. 3¼, en later ook bijna 3½ kWh/km uigegaan -- een koppelstel trekt dus 6¾ Wh/m -- terwijl de huidige GTL8 ca. 4¾, en de RR weer tussen de 6½ en 7 kWh/km *stroom* verbruikt. Ook de stroomkostprijzen, die Energiebedrijven in rekening brengen, zijn aan wijzigingen onderhevig. Het (te verreken) trajectgedeelte lag evenwel vast volgens de concessie. Het is maar een voorbeeld van de (toenmalige) gang van zaken. DA Borgdorff

erven sleeboom | 13-9-2010
dAb | 13-9-2010 | dat volgens onze dagrapporten in de maand Augustus 1956 de volgende wagens het traject (Bezuidenhout-Malieveld) en omgekeerd gepasseerd zijn:

Je zou haast denken dat de HTM een mannetje op de Koningskade had staan om van alle passerende Blauwe Trams het aantal B-wagens te tellen...

erven sleeboom | 13-9-2010
erven sleeboom | 13-9-2010 | Ik denk niet dat de 600 V op de NZH-sporen langs de Koningskade door de HTM gevoed werd, dat zal de NZH zelf wel gedaan hebben.

Dit had ik mis !

Als krasse knar (ook van '49) beschik ik niet alleen over een fenomenaal geheugen, maar ook over de nodige boekwerkjes om dat geheugen op peil te houden.
En in Blok/Van der Spek: Railatlas tramlijn Den Haag en omsterken van 1864 vind ik op p. 279 de mededeling dat de elektrische voeding op de 600 V-gedeelten inderdaad toch door de HTM werd geleverd (zoals Borgdorff al schreef).
Er staat op die pagina ook een bovenleidingschema Staatsspoor - Boschbrug, waaruit blijkt dat de stroomscheiding plaatsvond d.m.v. een stroomloos stuk op de Schenkweg kort voor de kruising met de Bezuidenhoutseweg en op het Malieveld kort na de kruising met lijn I².

Anton Zonneveld | 13-9-2010
Ho-ho Loek, niet generaliseren! Ik ben van 1952, ik voel me tien jaar jonger en ik hoor niet in dat rijtje thuis hoor. Bovendien zijn "die krasse knarren" onze mentoren waar we, hoop ik, nog lang plezier van mogen hebben.

loek seuneke | 13-9-2010
Iedereen bedankt voor deze zeer heldere uitleg.
Het verbaast mij steeds weer dat al die krasse knarren nog zoveel geheugen op hun grijze schijf hebben staan, zulke worden er niet meer gemaakt, ben zelf van 49 nogmaals dank.

D.A. Borgdorff | 13-9-2010
@ Erven & de HM : Er werd (dus) over en weer verrekend, op basis van gereden kilometers van de wagenstellen en hun energieverbruik (in aanmerking genomen) omdat zowel de HTM op stroom uit door de NZH gevoede bovenleidingen reed, in Leiden etc., als de NZH omgekeerd op HTM-stroom in Den Haag. Een lastige maar noodzakelijke administratie: tot Ultimo 1961 dAb

dAb | 13-9-2010
@ Loek Seuneke, [in revisie] als met HTM brief van M.&.W. ongeveer als volgt:
N.V.Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij - Leidschevaart 396, H A A R L E M .
Wij hebben de eer U mede te deelen, dat volgens onze dagrapporten in de maand Augustus 1956 de volgende wagens het traject (Bezuidenhout-Malieveld) en omgekeerd gepasseerd zijn: 876 enkele Motorwagens - 653 Motorwagens + 1 Aanhangwagen - 86 Motorwagens + 2 Aanhangwagens (J.)
Hoogachtend, N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij
(P) [ Onder-Directeur ]
... waarop de rekening volgde @ [de] Techn. Dienst - Lijsterbesstraat 2 te 's-Gravenhage ... volgens Art.9 (N) wagens x km x kWh/km (stroomverbruik) plus Onderhoudskosten-verrekening /Derving exploitatiewinst, plus Rente, plus Overige lasten w.o. Haltebediening e.d., Te zamen : f 392,38 (p/o)
Hopelijk tot Uw dienst: D.A. Borgdorff

erven sleeboom | 13-9-2010
Ik denk niet dat de 600 V op de NZH-sporen langs de Koningskade door de HTM gevoed werd, dat zal de NZH zelf wel gedaan hebben.

Misschien weet de man van het elektriek Borgdorff hier meer van?

erven sleeboom | 13-9-2010
Het gold alleen voor de kruisingen, NZH en HTM deelden geen sporen en bovenleiding in Den Haag (wel in Leiden, waar de HTM aan de NZH een vergoeding betaalde voor het gebruik).

Maar hoe 't precies verdeeld was? Geen idee...

Haagse_Meester | 13-9-2010
Er zat een electriciteitsmeter tussen Die zal periodiek afgelezen zijn om zo het verbruik v/d NZH te bepalen en verrekenen. Let wel, de HTM reed in Leiden een veel langer stuk over NZH rails (Posthof-Haarlemmerstraat) hoewel dat veel minder trams waren. (de NZH had ook nog de Lokaaldienst Voorburg-Scheveningen op het door de HTM gevoede traject, de HTM deed verder niks in Leiden in dat opzicht) Er zal ongetwijfeld op basis van dienstritten zijn afgerekend, evt met wat extra's voor extra trams ofzo.

loek seuenke | 13-9-2010
Erven, bedankt voor deze uitleg, maar hoe werd er nu uitgereken wie er wat moest afrekenen op dit 600 volt gedeelte, HTM en NZH gebruikte dus gezamelijk van deze bovenleiding.

erven sleeboom | 13-9-2010
loek seuneke | 13-9-2010 | en wie verzorgde die voeding, het toenmalige GEB, of hadden zij een eigen net ?

De NZH had een eigen net met een onderstation aan de Loolaan, gedeeld met de NS.

erven sleeboom | 13-9-2010
De HTM had 600 V en de NZH had 1200 V, maar van deze kruising tot aan het Malieveld gold ook voor de NZH een spanning van 600 V.
Zo'n 'lage' A500 als hier afgebeeld had dan nog best moeite met het trekken van twee B's, want vergeleken met de A400-en hadden ze heel wat minder vermogen. Maar erg was dat niet, want hard hoefde men toch niet te gaan langs het stukje Koningskade.
Verderop was het weer 1200 V, maar bij de kruising met lijn 7 bij Javabrug werd het weer even 600 V.

loek seuneke | 13-9-2010
Hoe ging het eigelijk met de voeding van de boven leiding op deze kruising ?
Was de spanning van de HTM en de NZH hetzelfde, en wie verzorgde die voeding, het toenmalige GEB, of hadden zij een eigen net ?
Of zat er net als de NS NZH kruising hier een stroomloos deel, in een haakse kruising kan ik mij dat wel voorstellen, maar in een onoverzichtelijke bocht niet zo.

tiktak | 13-9-2010
@ erven,
En niet te vergeten de hele lange treinen van de Bergland Expres in de richting van Zwitserland e.d.

erven sleeboom | 13-9-2010
Volledigheid is maar alles. Ik noem de NZH-buslijnen 20 (naar Haarlem via De Zilk) en 21 (naar Haarlem via de Glip) die vanuit de Rijnstraat de Bezuidenhoutseweg opdraaiden (of andersom), terwijl de KLM-bussen komend van de Herengrachtbrug de Koningskade namen (v.v.).

Nu hebben we al het openbaar vervoer rond het Staatsspoor wel gehad, denk ik, afgezien van de treinen via Utrecht naar Groningen / Leeuwarden / Enschede / Nijmegen / Eindhoven...

aldo markus | 13-9-2010
Als we lijn 13 niet noemen (al in '52 opgeheven) en heel precies zijn, moeten zelfs bij de bovenste foto de 1 en 15 niet meer als tramlijn worden genoemd. Die waren juist die maand (25 resp. 1 mei '58) verbust. Er was nog één andere buslijn: de 29 (HS - Waalsdorperweg), die vanaf de Herengracht linksaf de Koningskade op reed. Opvolger 18 heeft dat ook nog heel lang volgehouden.
(En behalve door tramlijn 17 werden de lijnen 4/4A op 30 april '59 ook vervangen door de hier rechtdoor passerende buslijn 4.)

Hans R | 13-9-2010
Het is net of ik op dit punt weer op lijn 6 sta te wachten. De6 staat al voorrang verlenend als het ware klaar om in te stappen. Bij deze halte maakten de "Blauwen" een geweldige indruk op mij als kind en puber.De trams lieten hun bruinige roestvocht tussen de rails in deze bocht op de onverharde ondergrond na. Wat ook indruk maakte was dat de conducteur richting SS het waarschuwingssignaal "TRAM" handmatig in werking moest stellen en zo het rechtdoorgaande verkeer tot stoppen te verplichten.
De 506,zonder reclameborden hetgeen op zijn laatste ritten wijst?,vind ik het mooiste type tram wat de blauwe familie betreft en indrukwekkendste.

Hans | 13-9-2010
Echt schitterende fotos en voor mij als kind ook zo herkenbaar. Mijn vader was in die tijd hoofd personeelzaken bij de HTM en zijn kamer was op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Schenkweg. Ben er vaak geweest daar en heb die zware blauwe trams daar ook vaak zien rijden. Ik had er egenlijk geen goede fotos van maar nu ik dit zie geweldig.

erven sleeboom | 13-9-2010
Nou nee hoor, lijn 13 zijn we niet vergeten. Die was er allang niet meer toen deze foto's werden genomen.

coos | 13-9-2010
En dan zijn we lijn 13 op het Bezuidenhout nog vergeten...............Wat dat stukjes lopen vanaf het Staatsspoor betreft, ook bij het Hollandse Spoor was het flink lopen naar lijn 4 op het Rijswijkseplein. We liepen vroeger wat af........

erven sleeboom | 13-9-2010
De makke van lijn 7 was dat ie nou juist (net) niet bij het Staatsspoor kwam, net zo min als lijn 9 bij de Bosbrug en lijn I² op het stukje Leidsestraatweg tussen Koekamp en Malieveld.

Raoul | 13-9-2010
In de Rijnstraat ook lijn 12 nog, en ten tijde van de twee foto s uit 1960 op de Bezuidenhoutseweg als opvolger van de lijnen 4/4a lijn 17; en iets verder nog op de kruising Bezuidenhoutseweg met wat toen geloof ik Boslaan heette lijn 7.

erven sleeboom | 12-9-2010
Ja. Aan drie kanten:

Schenkweg, met NZH.
Bezuidenhoutseweg, met HTM-lijnen 4, 4A en 6 en NZH.
Rijnstraat, met HTM-lijnen 1, 3 en 15.

Op de Prinsessegracht dan nog lijn 5.
Op de Zwarteweg de concertsporen voor K&W.

Dat waren nog eens tijden.

Jeroen | 12-9-2010
Vraagje: de huidige Schenkweg stopt bij de lelijke nieuwbouw 'achter' Den Haag CS. Deze weg liep vroeger dus door langs Staatsspoor, zodat Staatsspoor aan beide zijden ingeklemd lag tussen trams?

Haagse_Meester | 12-9-2010
Of gewoon van een omwonende Erven De eerste foto laat ook het waarschuwingslicht zien, dat ingeschakeld werd als de tram uit Leiden het kruispunt naderde. De andere kant op moest, vanwege de halte precies op die hoek, de conducteur het licht inschakelen met een sleutel. Uitschakelen gebeurde dan wel weer automatisch, het contact is op de laatste foto nog te zien. Op de middelste foto is de achterkant v/h waarschuwingslicht stad-inwaarts nog net zichtbaar. Alles op deze foto's is helaas geschiedenis...

DA Borgdorff | 12-9-2010
En dat *witte huis* op de hoek is het (voormalige) HTM-hoofdkantoor, jarenlang gelegen aan 't Bezuidenhout 23A .. én in een strategische positie. dAb

erven sleeboom | 12-9-2010
De 'kleine' Boedapester A506 van de T-dienst moet een van de laatste trams van de lokaaldienst geweest zijn, gezien de datering. Tussen ombouwer 80 en de A506 is nog net een gevleugelde Amerikaanse slee te zien.

Bij de middelste foto zien we links een bus van de opvolger, lijn 42 Voorburg Oosteinde - Scheveningen Zeebad. Op het zwarte bordje voorop de bus stond vermeld: VIA 40 EN 41.
Let ook op de Renault Quat'chevaux. Zagen we die niet al eerder op deze plek, op een andere foto? Misschien eigendom van de fotograaf?

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    5761


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>