Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 12-11-2018, 21:11 uur.

   
       
 

 
   
Paleis Noordeinde tijdens een defilé voor Koningin Wilhelmina, 1939
foto uit de collectie van Ernst Eijkhout


Deze foto komt uit de nalatenschap van mijn grootvader, Piet Eijkhout. Het betreft hier de vrijwillige luchtafweer van de Gistfabriek te Delft. Piet loopt voorop en kijkt naar voren.

Ernst Eijkhout

Hans | 16-1-2016
Ook ik ben met tegenzin dienstplichtig geweest. Ik vond het net dwangarbeid. Je moest compleet je vrijheid inleveren en was dus veroordeeld tot een straf, terwijl je niets strafbaars had gedaan. En dan allerlei idioterie, zoals in de houding gaan staan, op een voorgeschreven wijze salueren en meer van die machopoppenkast en kadaverdiscipline. Een gekkenhuis was het, een gevaarlijke en bedenkelijke padvinderij.

Maar ja, het vaderland moest worden verdedigd tegen de goddeloze en verderfelijke communist. Deze is verdwenen (?) en dus kan dit tegenwoordig gelukkig aan - naar ik hoop - intrinsiek gemotiveerde beroepsmensen worden overgelaten.

Wim de Natris | 15-1-2016
@John van den Berg: Dat soldaten altijd, met de nadruk op altijd, tegen hun zin in dienst zijn om door gefrustreerde sergeanten en officieren te worden getreiterd en gekleineerd, is een hardnekkig en eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Onze huidige krijgsmacht bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en ook in de dienstplichtperiode waren er genoeg gemotiveerde dienstplichtigen. De persoonlijke ervaring van dhr. Van den Berg kan anders zijn, dat geef ik meteen toe. De negatieve beeldvorming wordt telkens bevestigd in films, literatuur én militaire musea, waar medewerkers vaak geen persoonlijke ervaring met de krijgsmacht hebben.

Wim de Natris | 15-1-2016
Als onderzoeker van defensie en samenleving wil ik enkele opmerkingen maken. De juiste naam van het korps is Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst (zonder "e" achter "Vrijwillig"), afdeling Delft. In totaal waren er 12 afdelingen in verschillende stadia van oprichting. Daarvan waren er voor mei 1940 precies 6 actief of in training. De afdeling Delft was de oudste afdeling. De correcte datum, 15 februari 1940, en beschrijving geeft Theo Kemmeren in zijn commentaar. De korpsen Vaartuigendienst, Motordienst en Luchtwachtdienst waren samen met de Luchtafweerdienst gemobiliseerd. De korpsen waren bemand met vrijwilligers die na mobilisatie militair werden. De Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst waren al eerder, sinds april 1939 , minder dan een maand na oprichting van de afdeling Delft, samen met de rest van de luchtverdediging en grensverdediging gemobiliseerd.

hilda bakker-eijkhout | 1-12-2013
Als oudste dochter van de heer P. eijkhout uit delft, het volgende,mijn vader was lid van de LAD luchtafweerdienst te delft, en zaten rond 10 mei 1940 met hun afweergeschut op de Vetharding. Dit was een hoog gebouw dat van Calve was geweest en nu bij de Gistfabriek hoorde. Ookn mensen van de porceleine fles hadden hun eigen gebied om te beschermen.
Mijn vader heeft enige vliegtuigen van de duitsers die op. Ypenburg wilden landen, naar beneden gehaald. Er is een uitgebreid boek over de luchtafweerdienst delft verschenen., met vele fotos en verhalen van de verschillende afdelingen.

Ernst Eijkhout | 26-3-2013
erven sleeboom | 4-2-2012
De vrijwillige luchtafweer van de Gistfabriek?
Dus geen militairen?
Werknemers van de bedrijfsbescherming van de Gistfabriek?
Was dit een paramilitaire organisatie?

Kan Ernst Eijkhout wat meer vertellen over wat zijn opa daar deed?

Late reactie erven Sleeboom maar begreep dat mijn opa Piet vrijwilliger was bij dit onderdeel. Normaal was hij financieel administrateur bij de Gistfabriek. Op 10 mei 1940 had hij ook dienst op het dak van de fabriek en volgens mijn tante vertrok hij dan van huis met een tuinstoel onder de arm naar zijn werk. Ze bedienden het Oerlikon geschut en hadden de bewuste nacht een aantal duitse vliegtuigen naar beneden gehaald.

Theo Kemmeren | 21-7-2012
Als verzamelaar van koningin Wilhelmina-foto`s ben ik u dankbaar voor de prachtfoto. Niettemin, meen ik te mogen opmerken dat enkel de datering niet juist is. De avond-editie van Algemeen Handelsblad van donderdag 15 februari 1940 heeft eveneens een - net iets andere - foto van dit defilé en heeft als onderschrift: "TER GELEGENHEID VAN HET EENJARIG BESTAAN van het korps Luchtafweerdienst van den Vrijwilligen Landstorm, hebben de afdeelingen Delft, Zaanstreek en `s-Gravenhage hedenmorgen voor H.M. de Koningin langs het Paleis Noordeinde in de Residentie gedefileerd."

Overigens, namen ook andere korpsen - zoals de Grenadiers en Jagers - deel aan dit defilé. Op de Beeldbank van het Haags Gemeentearchief, als u "koningin Wilhelmina paleis Noordeinde" intypt, kunt u nog twee andere foto`s van deze gebeurtenis bekijken

Piet. | 4-2-2012
@Erven.De echte naam is Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst.
Even Googlen. Het was een legereenheid binnen de Nederlandse krijgsmacht
Het waren wel militairen met hun eigen PSU

erven sleeboom | 4-2-2012
De vrijwillige luchtafweer van de Gistfabriek?
Dus geen militairen?
Werknemers van de bedrijfsbescherming van de Gistfabriek?
Was dit een paramilitaire organisatie?

Kan Ernst Eijkhout wat meer vertellen over wat zijn opa daar deed?

John van den Berg | 4-2-2012
Dhr Karel k @ De meeste officieren en onderofficieren waren gewoon machts wellustelingen en eindelijk in hun militaire dienstijd zich probeerden uit te leven en hun agressie bot vierden op de zo genoemde lagere soldaten wat ik hen ook menig keer heb verteld . In de burger maat schappij niks konden bereiken die al blij waren met een zgn Jam streep .Als Ze van een hogere school afkwamen gingen ze naar de officiers opleiding en kregen op ze Haags gezegt capsones .

karel k | 10-10-2011
Ik wil even reageren op dhr van den Berg, Geloofd u zelf dat een commanderend officier cq onderofficier deze uitdrukking gebruikt. ook al bent u van een latere generatie? Dat u als dienstplichtig militair uw dienstplicht vervulde met tegenzin dat is begrijpelijk maar dat u jaren later het kader belast met uitlatingen die voor u en uw collega's beledigend zijn roept de vraag op Waarom heeft er dan niemand van uw generatie zich daar dan over beklaagt. of was uw generatie al zover afgegleden van de normen van fatsoen dat het niet eens opviel in de gelederen.Elke dienstplichrige kijkt terug op zijn diensttijd als zijnde een periode van zijn jonge leven die hij niet had willen missen. en nemen nog steeds met plezier deel aan de reunie's waar groten verhalen uit het verleden worden opgehaald echter zonder grootspraak die u gebruikt. Heeft u het werkelijk zo slecht gehad in uw diensttijd?

John van den Berg | 10-9-2011
Het commando luid hoofd front nadat de koningin is ge passeerd ,wij waren dienst plichtigen van latere generatie,s en er werdt geroepen Ho-oop stront maar de meeste merkten dat niet eens. Dat we baalden van die militaire poppenkast mag wel duidelijk zijn .

Kees de Ridder | 9-9-2011
Na wat ik zie en wat ik als reactie lees loopt dit peleton ( ik ben ook soldaat geweest!) met 4 man naast elkaar, dus kijkt de meest rechtse ( de lange) terecht recht vooruit. Ik vind wel dat hij als langste van de 4 z'n linker arm wat hoger had mogen optillen ( typische Hollandse slordigheid!). Dat zo'n commandant dat bij het oefenen niet opvalt?

Rien Solcer | 8-9-2011
@ Frans W, die persoon die jij bedoeld is de pelotons commandant en vaker hoger in rang, en draagt een sabel met pistool. De mannen lopen in rijen van vier, en de pelotons commandant loopt eigenlijk naast het peloton mee.

FransW | 8-9-2011
Rien heeft gelijk. Toch is het frappant dat de persoon die vooraan rechts loopt(draagt hij in zijn linkerhand een sabel?) geen geweer met opgestoken bajonet draagt over de rechterschouder, toch zijn hoofd naar rechts houdt, terwijl de persoon naast hem (met bril) toch recht voor zich uit kijkt.

Rien Solcer | 8-9-2011
Voor de mensen die in dienst hebben gezeten, begrijpen deze foto, maar de andere groep vraagt zich af, waarom Piet niet naar de Koningin kijkt.
Het is namelijk zo, hier is het commando gegeven ''hoofd rechts'', en kijkt iedereen naar rechts, in dit geval naar de Koningin, maar dat geldt niet voor de persoon die rechts voor loopt, die blijft "hoofd front'' houden, dat is om de richting aan te geven aan het peloton. Bij hoofd links, blijft de persoon die linksvoor loopt vooruit kijken.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    7913


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 7 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!