Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 25-9-2018, 14:05 uur.

   
  t/m vrijdag 21 september is de kans aanzienlijk dat deze website incidenteel
een of meerdere dagen niet kan worden bijgewerkt
   
 

 
   
Westnederland 4744 van lijn 54 bij het Station Hollands Spoor
foto uit de collectie van Charles Voogd


tokke | 7-1-2012
In 1973 ben ik naar Wateringen verhuisd. In die tijd kwam bus 54 vanuit die plaats via Rijswijk naar het HS, en dat was ook het eindpunt. Bus 56 reed vanuit Wateringen via de Leyweg, Loosduinsekade naar de Lange Beestenmarkt. Werd verlegd naar het terrein bij Lummus, daar waar het Bernhardviaduct ooit in de Amsterdamse Veerkade overging. Toen het busstation bij het CS openging werd het weer gewijzigd, daarheen. De route van 56 wijzigde vanaf de Leyweg naar rechtdoor de Melis Stokelaan af, en linksaf de Moerweg op samen met bus 58 over het Veluweplein. De HTM had toen besloten dat bus 22, die over het Veluweplein naar de Aagje Dekenlaan reed dat niet meer ging doen. Toen kreeg die buurt de Westnederland ervoor terug via een gewijzigde route door de Schilderswijk.

Man, wat verandert er veel! Dit was vast nog in de tijd dat de Hofpleinlijn de eindhalte had bij het HS... Dat zouden ze weer moeten doen.

Hans (Zoef) | 1-1-2012
Du Commerce daar heb ik nog een herinnering aan. Op de zaak op kantoor was de directeur van een grote schonfabriek net boven Eindhoven. Deze man moest de trein halen en ik werd gevraagd of ik dat even wilde regelen door hem op het station af te zetten en daarna even bij Du Commerce wilde langs gaan voor een storing. Ik heb deze man op het station gebracht ruim op tijd voor de trein. Terwijl ik binnen bezig was met mijn werk kwam er iemand binnen, maar hij had niet door dat ik daar ook was. Gelijk naar een barmeid met zijn arm om haar heen voor een drankje. Toen ik zo'n 20 minuten later klaar was en weer terug naar de zaak ging zei ik zo, toch nog de trein gemist?
Hij schrok en maakte de smoes dat de trein net was vertrokken en dat hij zin had in koffie, ja met een glas cognac! Op dat moment kon hij mij een hoop wijsmaken, behalve dat!!

robert55 | 31-12-2011
Bij Hotel du Commerce denk ik eerder aan handelsreizgers. In Hitchcock's 39 Steps zit een scene waarin twee van die heren in een treincoupé hun collecties Degelijk Dames Ondergoed vergelijken.

'Mijn' eerste gele bus was trouwens een NZH 1000 serie op wat teon nog lijn NS was, later 89, op het eindpunt Sav. Lohmanplein

Betweter | 31-12-2011
Beetje mosterd na de maaltijd, maar als iemand een betweter is, ben ik dat toch meestal

Snorrecken | 31-12-2011
Ik zou graag wat foto's zien van de NS-lijn naar Den Haag west, volgens mij bediend door de NZH.

erven sleeboom | 31-12-2011
Geeft niet hoor Nick, we reageren allemaal wel eens scherp en/of betweterig, maar de sfeer is hier toch heel goed. Daarom komen we hier graag.

Wat de historie van Westnederland betreft: die is toch wel bekend hoor, en goed gedocumenteerd.

WSM en Citosa (en de NZH ook trouwens, maar die was zelf al groot genoeg) waren al tientallen jaren 100% dochterondernemingen van de Nederlandse Spoorwegen. De fusie was gewoon een efficiencymaatregel om overheadkosten te beperken.
Van Gog was overgenomen door de Citosa en een deel van de Twee Provinciën (de RAGOM) door de WSM.
Toen NS / Westnederland de rest van de Twee Provinciën ook in handen had gekregen, werden Van Gog en TP volledig geïntegreerd (in 1974) en was Westnederland dus pas echt een heel groot bedrijf geworden.
Maar de NZH bleef de grootste, want die was in 1972 gefuseerd met de NACO (ook al heel lang een NS-dochter).

erven sleeboom | 31-12-2011
En nu een heel andere vraag: dat Hotel du Commerce?
Was dat nou zo'n... uh... louche hotelletje waar je voor een uurtje een kamer kon huren, zoals die in meer steden in de stationsomgeving konden worden aangetroffen?
Of hebben we het hier over een respectabele eet- en slaapgelegenheid voor het hele gezin?

Nick R. | 31-12-2011
Excuses, ik ging erg hard en kort door de bocht. Laat onverlet dat ik me soms wel stoor aan de manier waarop mensen soms betweterig reageren (dat kwam er hier even hard uit). En misschien dat dat mij in deze reacties ook wel overkomen is.

Afijn, ik vind het wel een belangrijk weetje. Ik vraag me af of in dit geval één en één twee is. Ik ken de omstandigheden waarin deze fusie tot stand is gekomen niet. Een fusie wil ook nog weleens een overname zijn, waarbij geen aankoop van het over te nemen bedrijf plaatsvindt. Er is wat dat betreft weinig bekend over de WSM en Westnederland. Naar ik begrepen heb, komt er weliswaar binnenkort een boekwerk over de WSM (de stoomtram-exploitatie i.i.g.) uit, onder auspiciën van de NVBS.

Naar ik begrepen heb, beschikt Connexxion zelf ook nauwelijks meer over archiefmateriaal, enige jaren geleden vernam ik dat het oude archiefmateriaal van Westnederland opgeslagen zou zijn in de garage te Schoonhoven (als dat al waarheid is).

erven sleeboom | 31-12-2011
Ja maar beste Nick, niemand wil hier gelijk hebben, maar je kunt toch ook zelf bedenken dat een bedrijf dat kort voor een fusie een nieuw logo laat maken dat niet bedoelt voor zichzelf maar voor het fusiebedrijf?
En hoe belangrijk is het nou eigenlijk?

Nick R. | 31-12-2011
Soms lijkt het hier op deze website weleens een strijd van wie het het best weet. Ik kan me dus totaal niet vinden in de reactie van de heren Van Staalduinen en Sleeboom.

Maar ik lees uit de volgende zin (uit het artikel uit 1981) toch echt dat het Westnederland-logo het kort voor de fusie ontworpen nieuwe logo van de WSM is: "Het in 1968 ontworpen nieuwe WSM-embleem werd korte tijd later het embleem van Westnederland".

erven sleeboom | 31-12-2011
Op het moment dat het logo werd ontworpen waren de voorbereidingen voor de fusie al in vergevorderd stadium.

Dat fotobijschrift op OV in Boskoop komt uit het personeelsblad Versnelling van 1981 en het zegt alleen maar dat dit logo in 1968 werd ontworpen en kort daarna voor heel Westnederland ging gelden.

In 1968 werd het ingebruikgenomen voor de gele bussen van Citosa, WSM en Van Gog. Na 1-1-1969 werden de eerste twee bedrijfsnamen weggepoetst en kwam er Westnederland voor in de plaats.
Bij Van Gog bleef die naam nog tot 1974 naast dat logo staan.

Nick R. | 31-12-2011
@ Jan van Staalduinen:

Westnederland schrijft daar zelf in 1981 hetgeen ik hieronder heb uitgelegd over. Dit artikel is ook op internet te vinden via: http://www.openbaarvervoerinboskoop.nl/busgeschiedenis/100jaar-westnederland/

Jan van Staalduinen | 31-12-2011
@ Nick R: Zoals ik al schreef (https://www.htmfoto.net/algemeen/tonen2.php?pagina=1281205082) op 7/8/2010: het logo is niet voor de WSM ontworpen, misschien wel i.o.v. de toenmalige WSM-directeur Kuilman. Het was niet alleen het logo, maar een geheel nieuwe huisstijl voor het fenomeen Westnederland. Ontwerper: Flip van Meeuwen. Volgens mij een toen ongekend moderne aanpak. Dat het logo om opportunistische redenen tijdelijk samen met "oude" bedrijfsnamen is gevoerd is iets anders.

Nick R. | 31-12-2011
@ Wim van Es:

Zo 'natuurlijk' is het zien van het Westnederland-logo niet, het logo van Westnederland was het in 1968 nieuw ontworpen logo voor de WSM en werd dan ook werd korte tijd met opschriften WSM (en ook zo door latere fusiepartners) gevoerd, totdat alles was omgestickerd. Het Haags Bus Museum heeft daarom ook de 1107 met dit welbekende logo en Citosa-opschriften voorzien.

Ik ben het eens met Erven Sleeboom qua tijd (1972-1974), omdat de lijnen vanuit het Westland al vrij snel na de opening van het CS (1976), het CS als eindpunt kregen. Lange tijd hebben een aantal Westlandse lijnen nog wel via het HS gereden.

Wim van Es | 31-12-2011
Natuurlijk zien we het Westnederland-logo op de bus, dat staat nu ook bovenaan de pagina.

@erven sleeboom, zal deze foto ook genomen zijn door Wim Vink? Als dat zo is hoop ik dat hij de reacties weer kan lezen. Daar genoot hij, voordat hij ziek werd, enorm van.

@Wim Vink, ik wens je een voorspoedig herstel toe!

erven sleeboom | 31-12-2011
Voogd | 31-12-2011 In mijn herinnering reed 54 niet verder dan de Varkenmarkt dus er is kennelijk ook een tijd geweest dat deze naar HS doorreed via Wagenstraat? of Zieken?

Lijnen 54 en 55 kwamen niet op de Varkenmarkt en benaderden het HS via de Rijswijkseweg.

erven sleeboom | 31-12-2011
Zie ook:
https://www.htmfoto.net/algemeen/tonen2.php?pagina=1279821586

Daar staat het allemaal ook.

erven sleeboom | 31-12-2011
Wat je zegt klopt niet helemaal, L.E.
a) De NZH was niet betrokken bij de fusie tussen WSM en Citosa.
b) Pas in 1994 vond er een herverkaveling plaats tussen de vervoergebieden van Westenederland en NZH, waardoor de NZH nauwelijks meer in Den Haag te zien was.
b) En de WSM kwam wel degelijk ook bij het Hollands Spoor, met lijn 54 en 55.

L. E. | 31-12-2011
De streekbus rechtsboven heeft volgens mij nog het logo NZH. De streekbus links heeft het ronde logo van Westnederland. De nieuwe naam na de fusie tussen NZH,WSM en Citosa.
Bij mijn weten kwamen de streekbussen van WSM niet bij station HS. De eind- vertrekpunten van de diverse WSM lijnen van en naar het Westland waren op de Varkenmarkt. De NZH had de vertrek- eindpunten bij de stations HS en SS. De werkgebieden van WSM, Citosa en NZH waren tot de fusie streng gescheiden. Ik weet niet of de werkgebieden na de fusie gelijk aan elkaar gekoppeld werden en de bussen van de fusiepartners in elkaars gebied gingen rijden.

Voogd | 31-12-2011
Het logo van de bus geeft 'Westnederland' te lezen. In mijn herinnering reed 54 niet verder dan de Varkenmarkt dus er is kennelijk ook een tijd geweest dat deze naar HS doorreed via Wagenstraat? of Zieken?

erven sleeboom | 31-12-2011
Anton Zonneveld | 31-12-2011 | U weet dan waarschijnlijk ook wanneer die fusie tot stand kwam tussen al de drie streekbussen toen ze allemaal geel werden met dat ronde vignet er op.

Die datum heb ik al genoemd, mijn beste, en dat geel kwam er in diezelfde periode op.

Hans (Zoef) | 31-12-2011
En wie wil weten hoe de bebouwing er nu uit ziet, die kan bijgaande foto bekijken.

http://www.haagsefotos.nl/fotos/15/49/3217.jpg

Op boven genoemde site staan nog veel meer foto's.

Anton Zonneveld | 31-12-2011
Kijk, daar komen "de kenners". Dank U erven sleeboom. Ik had zo al mijn twijfels over de tekst WSM. Maar ik hou nog een voorbehoud want de WSM reed daar wel degelijk, in het blauw. U weet dan waarschijnlijk ook wanneer die fusie tot stand kwam tussen al de drie streekbussen toen ze allemaal geel werden met dat ronde vignet er op. Ik wacht geduldig af......

erven sleeboom | 30-12-2011
Er staat wel WSM boiven, maar dat klopt niet.

De 4744 is al van Westnederland en dus is de foto van na 1 januari 1969. Ik schat omstreeks 1972-74.

Anton Zonneveld | 30-12-2011
Zooooo dan! Hoe bedoel je veranderd. Als oud Hagenaar loop ik dus behoorlijk achter. Maar goed dat ik schreef "dacht ik". Ja, ik ben er al derdtig jaar uit, en dan is opboksen tegen anderen die er nog wonen tevergeefs

Anton Zonneveld | 30-12-2011
Sorry, veel te gehaast verzonden. De blauwe WSM-bussen werden toen NS-geel., samen met Citosa (was groen van kleur) en NZH (was grijs van kleur).

Frank Faber | 30-12-2011
@Anton Zonneveld: NS geel?

Anton Zonneveld | 30-12-2011
De huizen aan de rechterkant staan er volgens mij ook nog, maar de huizen achter waar je tegenaan kijkt (lichtbruine steen), daar staat nu het "strijkijzer". Ja, jaren 70. Alleen weet ik niet precies welk jaartal e.d. onmdat er boven de foto WSM staat. In mijn tijd waren deze blauw van kleur. Toen de boel werd gefusseerd moest alles ineens NS-blauw. Maar daar zijn anderen beter in geinformeerd en die zullen ook wel reageren.....

Frank Faber | 30-12-2011
Ik kan me de oude situatie nog goed voor de geest halen en ook die WSM bus is voor mij heel vertrouwd. Aan de rechterkant staat nu het strijkijzer en bij dat doorkijkje die roze studentenflat. Aan de linkerkant staat nu een nieuwe "bolle wand" tenminste, zo heette de oude bebouwing in de volksmond. Waarschijnlijk is de foto ergens in de jaren '60 gemaakt(?) Dat wachtlokaal heeft stand gehouden tot ergens in de jaren '80. Volgens mij zijn nu dus al die gebouwen zichtbaar op de foto verleden tijd.

Wouter | 30-12-2011
Anton, er staat niets meer. Google Streetview van de huidige situatie:
http://g.co/maps/cgr7z

Anton Zonneveld | 30-12-2011
Mwah, valt wel mee. De huizen links staan er nog steeds dacht ik, maar iki ben er al een lange tijd niet in die buurt geweest.....

Wouter | 30-12-2011
Aha, onherkenbaar veranderd

Vroege jaren 70?

Anton Zonneveld | 30-12-2011
@ Wouter : naar het Rijswijkseplein. Rechts, niet zichtbaar, zat een wachtlokaal/kaartverkoop van de NZH.

Frans | 30-12-2011
We kijken richting Rwp. Om de hoek bij het witte pand rechts (boven de gele verkeerszijl) is de Hofwijckstraat.

Wouter | 30-12-2011
Mooie plaat, maar ik kan hem niet plaatsen. Kijken we richting de Parallelweg of naar het Rijswijkseplein?

Hans Klomp | 30-12-2011
In één van de huizen rechts op de achtergrond, was gevestigd het genealogisch-heraldisch bureau van Gerard Halwasse (1883-1974). Midden jaren '60 heb ik dit bureau nog eens bezocht en stapte direct de 19e eeuw binnen. Een bijzondere ervaring én een bijzonder aardige man. Een deel van de zeer zeldzame en kostbare collectie van Halwasse is nu in de Koninklijke Bibliotheek te vinden.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    6984


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 7 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!