Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 14-12-2017, 20:33 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      Keerlus Scheveningen van De Blauwe Tram in 1956
foto uit de collectie van Gerard van Tuyn


erven sleeboom | 5-10-2013
Dank je wel, Dick van der Spek, voor je interessante verhaal.

Dick van der Spek | 5-10-2013 Omdat men naar de mening van de directie ruim in het materieel zat en de onderhandelingen met de HTM gunstig leken te verlopen werden de A/B500-en die vanaf eind 1950 te dunne wielbanden kregen niet meer van nieuwe voorzien en buiten dienst gesteld.

Nooit goed begrepen waarom er toen geen overtollige lage A500`en naar de Leidse stadslijn verhuisden. Pas in 1959 kwam men op het idee dat de (hoge) A500`en heel goed bruikbaar waren op die lijn.

wil leebeek | 5-10-2013
Dick v.d.Spek. Helaas heb ik verder geen gegevens want ik heb mij nooit zo in de NZH verdiept. De HTM gaf mij al handen vol werk om het zo nauwkeurig
te administreren. OP een avond heb ik zo een ritje gemaakt op Sv-Voorburg
en dat beviel mij zo goed dat ik die rit vele malen heb gemaakt. Even lekker los
en snelheid proeven.
Ik weet dus helaas niet hoe laat en of het de gehele avond zo was. Mijn ritten waren over het algemeen tussen 20.00 en 21.30 uur. Er reden wel meer 600en
maar hoeveel weet ik niet. Ik heb nooit NZH-lijsten gemaakt. Jammer.

Dick van der Spek | 5-10-2013
@Wil Leebeek.
Interessant over die 600-en. Reden die de hele avond, of een deel ervan? ben zeer geinteresseerd in hoe de A600 serie werd ingezet kort na de oorlog/begin jaren vijftig. Heb je wellicht meer details?

Dick van der Spek | 5-10-2013
@ Erven Sleeboom. Tijdens de laatste jaren van de exploitatie van de lokaaldienst was er in Voorburg sprake van materieelkrapte; er kwam dan hulp vanuit Leiden in de vorm van materieel A/B400 en/of een A600, meestal maar voor een korte periode. In 1949 was er wel sprake dat materieel A/B500 Voorburg zou gaan verlaten. De directie (Chef Technische dienst) had een plan gemaakt voor het materieel na opheffing van de lijn Haarlem – Leiden, het interlokale materieel zou opnieuw verdeeld worden over het net.
De serie A600 zou in z’n geheel naar de lokaaldienst Voorburg verhuizen, dan was het rangeerprobleem opgelost van de tussendiensten naar het Malieveld of naar de iets verder gelegen Javabrug. Er was bij de Javabrug altijd het probleem dat men niet met een B konden rijden omdat daar maar één overloopwissel lag. Het Malieveld had het probleem dat omlopen alleen mogelijk was via het Leidse haltespoor zodat gewacht moest worden tot de tram naar Leiden vertrokken was. Met de inzet van de serie A600 was dit probleem opgelost. De lijn Den Haag – Leiden zou het materieel A/B400 en de hoge A/B500-en toebedeeld krijgen. De diensten naar Katwijk en Noordwijk kregen dan een aantal lage A/B 500-en. Wel zouden drie B400-en naar Haarlem gaan zodat men daar achttien B-rijtuigen kreeg voor negen schakeltrams. Vervolgens zouden dan kunnen worden afgevoerd de serie’s A/B100, A/B200, vijf A en B500-laag en de B 11-15 en B 21-26.
De Vervoersdienst was hier fel optegen, mede omdat die de A600-en op de kustlijnen wenste waardoor de rijtijden konden worden verkort zodat deze lijnen met vier stellen zou kunnen volstaan bij een halfuurdienst. De ongunstige rijtijd van 32 minuten voor de Noordwijkse lijn kon dan naar 26 minuten worden teruggebracht. Tevens wilde de vervoersdienst met ingang van de zomerdienst van 1949 vier forensendiensten inleggen op Den Haag – Leiden (AA t/m DD). De Vervoersdienst wilde het materieel A600 met de B’s niet op Den Haag – Leiden in de reguliere dienst, wel op de forensendienst. Men vond de capaciteit ten opzichte van een hele schakel te laag. Daarom werden juist in deze tijd de B 516-521 omgebouwd. Er werd heel wat afgesteggeld over dit onderwerp, uiteindelijk kreeg de Vervoersdienst zijn zin. De directie was wel bang dat het benuttingspercentage (alle dagen in dienst = 100%) zou dalen, hetgeen de exploitatiekosten zou vergroten. De directie liet begin 1950 de verbouwing van de serie B 21-26 (gesloten balkons) stopzetten. De B25 was al in de werkplaats maar de B26 mocht niet meer.
Zo waren van deze serie met gesloten balkons op de baan verschenen: de B23 al op 14 september 1940, B21 op 18 maart 1949, B25 op 1 oktober 1949. Nog volgen zouden de B22 en B24 op resp.10 februari en 27 mei 1950.
Omdat men naar de mening van de directie ruim in het materieel zat en de onderhandelingen met de HTM gunstig leken te verlopen werden de A/B500-en die vanaf eind 1950 te dunne wielbanden kregen niet meer van nieuwe voorzien en buiten dienst gesteld.

Wim van Es | 4-10-2013
Gerard van Tuyn verwees mij vandaag naar de email waarmee de foto naar mij is gezonden. Hierin schreef hij "Datum is moeilijk te lezen maar ik ontcijfer 25-9-1936. De 3 ? is moeilijk te lezen.". Het jaartal is dan ook inderdaad 1956.

Dick van der Spek vermeldt zoveel details van de foto dat ik aanneem dat de door hem genoemde datum de juiste is, 18 september.

erven sleeboom | 4-10-2013
Dick van der Spek | 4-10-2013 Tussen NZH directie en vervoersdienst was een controverse over hoe het materieel te verdelen over de lijnen. De vervoersdienst won, zo ontstond het beeld wat we kennen uit de jaren vijftig.

Waarover ging die controverse dan? Wat had de directie gewild?

wil leebeek | 4-10-2013
Herfst 1949 begin 1950 reden er `s-avonds ook tweelingstellen op Voorburg
Oosteinde-Scheveningen. Heerlijke ritten in 20-22 minuten werd het traject afgelegd. Het was lekker doorscheuren want er waren weinig passagiers.

Dick van der Spek | 4-10-2013
Toen Haarlem - Leiden verdween werden de tweelingstelling op de kustlijnen en/of Den haag - Leiden ingezet. Tussen NZH directie en vervoersdienst was een controverse over hoe het materieel te verdelen over de lijnen. De vervoersdienst won, zo ontstond het beeld wat we kennen uit de jaren vijftig. De Budapesters staan hier omdat het prinsjesdag is en veel materieel aan de scheveningse kant kwam op zo`n dag. Over A/B 400 Budapesters, Niet gestald i.v.m. plaatsgebrek, men had Leiden remise waar plek zat was, maar men zat niet met dit materieel in de maag, integendeel, soms werden halve schakels uitgeleend voor de lokaaldienst. Wel werden na de oorlog B-500 gestald van de lokaaldienst. Er hebben B-10 en B20 rijtuigen gereden, maar inderdaad was dat een zeldzaamheid, er is een foto van een A600 met een nunspeter op de badhuisweg nabij halte Stevinstraat.

Dick van der Spek | 4-10-2013
De opname is gemaakt op 18 september 1956. B25 + A603/604 (van de AA-dienst).
Links schakeltrams (van BB en CC-dienst), allemaal forensendiensten.
B409 + A403 + B407 in verband met prinsjesdag opgesteld te Scheveningen.

Emile Bruggeman | 4-10-2013
Het type aanhangrijtuig op de foto is pas rond 1940 bij de NZH gekomen. Voor de oorlog stond hier ook nog de oude overkapping. De foto is volgens mij van ongeveer 1955. Ik woonde hier destijds vlak bij. Op mooie zomerdagen reed de Leidse dienst vaak door naar Scheveningen, zodat al het bestaande materieel hier aangetroffen kon worden. Ook gelede wagens met aanhang hoorden hier bij.

A Taal | 4-10-2013
A.Taal | 4-10-2013
In 1948-49 werden de A300den uit Hrl op de Leidse stadslijn ingezet. De oorspronkelijke lage Serie 300den 301 -313 kwamen buiten dienst en werd op Scheveningen in 1949 gestald. Ook in 1949 werd Hrl - Led opgeheven en had men daardoor overtollig Budapestermaterieel en werd op Scheveningen tijdelijk gestald (de remise Vb was daarvoor te klein). De 600den vervingen -versterkten op DH -Led en vervingen een deel Budapesters Zie deze Foto.
Dus de datum is waarschijnlijk 1949 en 1936 is dus definitief fout . Wat de B21 daar te zoeken heeft is mij een raadsel. Nooit hebben er B 10 en B20 series op Scheveningen gereden. De A600den hebben de lokaaldiensten periodiek altijd los gereden.

erven sleeboom | 4-10-2013
Nee, de datering is inderdaad niet juist.
De "Nunspeters" B21-26 (afkomstig van de Zuiderzeetramweg van de NCS) reden tot 1939 bij de Gooise Tram. Daarna duurde het ook nog even voordat in de oorlogsjaren bij vijf van de zes de balkons werden dichtgemaakt.

Ook al op grond van details bij het Boedapester tramstel moet de foto van na de oorlog zijn. En dan natuurlijk niet te kort na de bevrijding, want eerst moest de Scheveningse lijn worden herlegd.

25 september 1956 zou heel goed kunnen.

Ad Fontes | 3-10-2013
Is die datering wel juist?
De A600-en reden tot 1949 toch tussen Haarlem en Leiden? En die aanhangwagen reed in 1936 bij de Gooise?

JWB | 3-10-2013
O, de nostalgie .....

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    5120


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>