Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 10-12-2018, 11:56 uur.

   
       
 

 
   
Karnebeekbron in rustiger tijden, poststempel 1915
ansichtkaart uit de collectie van Joop van Lent


Dit is nu in de punt tussen de drukke Scheveningseweg en Carnegielaan.

Hans | 12-5-2015
@MikeV. Kijk aan, alle puzzelstukjes vallen meteen op hun plaats . Ik geloof dat ik nu maar een borreltje neem... Op de Haagse Beeldbank. Proost!

Hans | 12-5-2015
@Rinus. Dat zou hier misschien toch ook wel het geval kunnen zijn, omdat er in het krantenbericht dat door @Uit de krant is geplaatst, gesproken wordt van "in voorlopigen vorm". Aan de andere kant is het voor mij moeilijk voor te stellen dat van een monument van deze omvang eerst een gipsen model wordt gemaakt, dat dan ook nog eens zo`n twee jaar lang moet blijven staan voordat het vervangen wordt door het definitieve kunstwerk.

MikeV | 12-5-2015
 quote:
Hans | 12-5-2015
Dan kom ik nu tot mijn eindconclusie:

Toch zit het heel anders in elkaar dan je denkt,
kijk maar eens op HBB Identificatienr. 1.90470

Rinus | 12-5-2015
M.b.t. monumenten die eerder onthuld werden dan gebouwd: het Couperus borstbeeld in de Surinamestraat is onthuld in de vorm van een gipsen model. Pas veel later is het werkelijke beeld geplaatst.

Hans | 12-5-2015
Dan kom ik nu tot mijn eindconclusie:

Het monument werd in 1915 gebouwd, maar op woensdag 9 september 1913 onthuld. Monumentenzorg Den Haag heeft de beeldhouwer gecorrigeerd. Het opschrift is onjuist: niet op donderdag 28 augustus 1913 werd het Vredespaleis officieel geopend, maar op maandag 25 augustus van dat jaar. Ook de uitgever van de ansichtkaart heeft zich verstout de kunstenaar te verbeteren: het monument heet niet de Van Karnebeekbron, maar Karnebeekbron, hetgeen door webmaster Van Es bevestigd wordt...

Uit de krant | 11-5-2015
Uit de krant Algemeen Handelsblad 03-09-1913 (www.delpher.nl)

De onthulling van de „Van Karnebeekbron”.

De commissie te `s-Gravenhage tet stichting van een „Van Karnebeekbron"`, ter huldiging van het bestuur der Carnegiestichting, had hedenmiddag te 8 uur een aantal belangstellenden genoodigd bij de plechtige aanbieding van bedoelde bron aan het Gemeentebestuur, ter plaatse waar dit huldeblijk roods in voorloopigen vorm is opgesteld in het Park Zorgvliet, tegenover „Bronovo".

Bij die gelegenheid heeft de voorzitter der commissie, de heer mr. H. C. Dresselhuys, secretaris-generaal aan het Departement van Justitie, een rede gehouden, waaraan wij het volgende ontleenen:

Wij hebben willen hnlde en dank brengen aan het bestuur der Carnegiestichting, noen niet aan dat bestuur öf de stichting, dat slechts is een rechtskundig begrip, een doode klank, dio leeg voorbijgaat, maar aan de mannen, die daarin en daarvoor hebben geleefd en gedacht en gewerkt én wier namen gij straks zult gebeiteld zien in het bescheiden monument, waarin wij hebben gepoogd onze hulde te materialiseeren, aan de heeren Van Karnebeok, den leider; De Savornin Lohman, De Beaufort, Patijn, Van Citters, den te vroeg ontslapen heer Ruyssenaers, zijn medeleden, den heer Michiels van Verduynen, de bouwkundige-ingenieurs Knuttel en Muysken, de architecten Cordonnier en Van der Steun

Ik noem thans met opzet niet den heer Carnegie, wien-dezer dagen zooveel rechtmatige en verdiende eer is bewezen, omdat onze hulde thans niet in de eerste plaats bedoelt, de erkentelijkheid voor het dionen van het ideaal van den vrede, voor het scheppen van eene woning voor de internationale rechtspraak, voor het streven naar het geluk der volkeren; zeer zeker valt Den Haag als nieuw middelpunt van internationalisme, als huisvesting van dit verschijnsel van beschaving een nieuwe glans ten deel; veel meer bevoegden dan wij hebben in de afgeloopen week den lof daarvan gezongen in keur van welsprekendheid; maar wat wij thans wilden dienen, dat is de vorm, de materie, het paleis zelf, dat voor ons oprijst, en vooral het innerlijk daarvan, welks schoonheid wij hadden vermoed, doch dat in deze dagen ons is geopenbaard, ik zou haast zeggen, als een droom van weelde en smaak.

Mijnheer de burgemeester, de nieuwe bewoners van het park Zorgvliet hebben, op het initiatief van den architect Hoek, het gewaagd het Haagsche gemeentebestuur dit bescheiden stoffelijke huldeblijk aan te bieden in de hoop, dat de gemeente dit zal willen aanvaarden en onderhouden als teekon voor dit en volgende goslachten, om den naam van deze bekwame scheppers blijvend te willen verbinden aan het paleis van den Vrede, on anderen hebben ons daarbij gesteund, waarbij de heer Carnegie zelf, die eigener beweging en op zijn bekende milde wijze aanzienlijk bijdroeg om te toonen, dit de uitvoering zijn hoogste verlangens had bereikt.


MikeV | 11-5-2015
@Hans |
Ontwerp & bouw Vredespaleis, 1e steenlegging 30-07-1907, officiële opening 28-08-1913, heeft al heel wat voeten in de aarde gehad.
http://www.vredespaleis.nl/index.php?pid=96

Kennelijk nu de officiële openingsdatum van het monument ook
W.C. Brouwer Beeldhouwwerk (1909-1913) aan het Vredespaleis, Den Haag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Coenraad_Brouwer
HBB zou het dus toch bij het rechte eind kunnen hebben

Kennelijk is monumentenzorg op haar website onzorgvuldig geweest

lambert | 11-5-2015
@Haagse Meester:
Als datwaar is, dan ben ik 120.

Haagse_Meester | 11-5-2015
@Hans: je bent zo oud als je je voelt!

Hans | 11-5-2015
@MikeV. Je zou verwachten dat de door jou genoemde website foutloos is geredigeerd, maar toch staat er een vergissing. De site vermeldt dat op het monument de volgende tekst staat: "De opening van het Vredespaleis geschiedde in den jare 1913 op den 25en Augustus." Maar bekijk de foto`s maar eens op: htpp://denhaagzoalshetwas.nl/van-karnebeekbron, en je zult zien dat op het monument 28 augustus staat. Niettemin ga ik er niet van uit dat monumentenzorg er een zootje van heeft gemaakt en dat het jaar van vervaardiging klopt.

De koptekst boven de foto vermeldt het jaar van het poststempel en in datzelfde jaar werd het monument gebouwd. So far so good! (Om maar eens hedendaags Nederlands te gebruiken). Of de webmaster aanleiding ziet om er Van Karnebeekbron van te maken, laat ik uiteraard aan hem over. Maar ik ben dol op rode vinkjes... (Ze doen me denken aan de stempeltjes van de juf van vroeger en maken helemaal het kind in me wakker).

MikeV | 10-5-2015
Gedenkmonument in historiserende vormentaal naar ontwerp van beeldend kunstenaar Willem Brouwer in de vorm van een zitbank met fontein uit 1915 ter herinnering aan de Carnegiestichting en de oprichting van het Vredespaleis in 1913, en genoemd naar Jonkheer Mr. A.P.C. van Karnebeek (1836-1925), destijds voorzitter van de Stichting. Willem Coenraad Brouwer was directeur van de N.V. Fabriek van Brouwers aardewerk te Leiderdorp, die ook de materialen voor het gedenkmonument leverde.
http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/carnegielaan

En dit is toch de website van monumentenzorg Den Haag !
Wat mij betreft kan de tekst die Wim boven de foto geplaatst heeft, gewoon blijven staan

Rob Luijer | 10-5-2015
Juiste datum van plaatsing van deze bank is 3 september 1913. Zie de officiële tekst onder een foto van het gemeentearchief." Jhr. mr. A.P.C. van Karnebeek (1836-1925), Nederlands liberaal politicus, minister. Het bestuur van de Carnegie-stichting wordt gehuldigd d.m.v. de plaatsing van een monument, de Van Karnebeekbron in park Zorgvliet. Jhr. van Karnebeek, voorzitter van het bestuur, luistert met zijn familie, onder het baldakijn, naar de rede van dhr. Dresselhuys, voorzitter van de Commissie van aanbieding. Den Haag, Nederland, 3 september 1913."

Hans | 9-5-2015
De juiste naam is Van Karnebeekbron. Gebouwd in 1915 ter herdenking van de opening van het Vredespaleis op 28 augustus 1913. Het gemeentelijke monument draagt de naam van jhr. mr. A.P.C. van Karnebeek, de toenmalige voorzitter van de Carnegie Stichting.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    0328


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 18 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!