Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 13-11-2018, 21:10 uur.

   
       
 

 
   
Electrische Loc H52 op het Hobbemaplein in 1970
foto van Huub van Keulen


Betweter | 17-12-2016
De wielbanden van de H51 zijn afgedraaid op het smallere tramprofiel.

Rob Heus | 17-12-2016
@ Broeksloot
Dank voor de aanvulling.
Met lijn 1 vanuit Tanthof, vertrekkend van de halte Nieuwe Plantage is rechts aan het begin van de oprit naar de brug het vroegere gemeentehuis van de gemeente Vrijenban te zien met het gemeentewapen op de gevel.

@ Hans Klomp
Mijn verhaal slaat op de situatie van de foto uit 1970 met de toen geldende regelgeving. Vanaf 1927 deed de HTM aan goederenvervoer een en ander vallend onder de LT-wet van 1900.

In art. 8 LT-wet is in 1900 ook de verhouding met de gemeenten uniform geregeld. Spoorwegen waarop geen ander vervoer plaats heeft dan personenvervoer binnen een enkele gemeente, daar gelden geen verdere Rijksregels voor. Deze spoorwegen vallen daardoor onder de gemeentelijke bevoegdheid op grond van de Gemeentewet.
Of er met stoom gereden wordt, met paard of elektrisch of met wat dan ook, daar bemoeit het Rijk zich dus niet mee. Evenmin of het om een spoor gaat in de straat, op een vrije baan, op een viaduct of in een tunnel.

De intercommunale tramwegen - dus spoorwegen die als `tramweg` op grond van de LT-wet zijn aangewezen - vallen onder bepalingen van de LT-wet. Nadere regels staan in het Tramwegreglement 1920. Maar Provinciale Staten mogen wel regels stellen voor spoorweggedeelten op openbare wegen als het Tramwegreglement ergens niet in voorziet.
In de praktijk betekent dit dat de gemeente Den Haag geen veiligheidsvoorschriften meer kan geven aan bijvoorbeeld de WSM.

c. campagne | 16-12-2016
@erven. Een aanvulling. Na het gereedkomen van de verbindingsboog vanaf lijn 11 op de hoek Conradkade/Laan van Meerdervoort kon over een relatief korte afstand en zonder al te veel bochtenwerk naar de Centrale Werkplaats Lijsterbesstraat worden gereden. De heenrit (ook met de 36 vanwege goed contact met de rails) op 19 augustus 1970 ging probleemloos. De terugrit op 11 maart 1971 verliep inderdaad niet zonder problemen. De ontsporing werd veroorzaakt, doordat de rails ter plaatse dieper lag dan het asfalt eromheen. De lok met een ander, iets breder type wielband dan het gewone trammaterieel, was daardoor met een as uit de rails getild.
Doetinchem, 16-12-2016.

erven sleeboom | 16-12-2016
Nog afgezien van de vraag of de locomotief een ritje over het stadsnet tot een goed einde zou brengen, is niet uit te sluiten dat hij beschadigingen aan rails en/of wissels toebrengt.
Vroeger mochten ze absoluut niet op het stadsnet komen. Dat had ook met de op spoorprofiel afgedraaide wielbanden te maken. Bij revisies sleepte een motorwagen de op asbreukwagentjes geplaatste strijkijzers naar de centrale werkplaats en terug.
Toen op 10 maart 1971 de H52 wel een keertje op eigen kracht uit de werkplaats kwam (waarbij ombouwer 36 werd meegenomen maar om het contact tussen rails en rijdraad te garanderen), liep hij op het Valkenbosplein prompt uit de rails.
Zie deze foto van Hans Vollebregt:
 quote:
https://www.htmfoto.net/algemeen/tonen2.php?pagina=1377284540

Betweter | 16-12-2016
Ik heb me weleens laten vertellen dat een extra uitdaging bij deze loc ook is dat de assen wat dichter bij elkaar staan, dus dat het gewicht minder wordt uitgesmeerd zeg maar.

erven sleeboom | 16-12-2016
 quote:
rangeerder | 16-12-2016 Maar zou de H51 door zyn gewicht op t huidige tramnet kunnen ryden?

Moeilijk te zeggen. De aslast is ongeveer 9 ton, dat is ongeveer 2 x zoveel als bij een GTL of PCC, maar iets meer dan bij een RegioCitadis (aslast 8 ton) en nog meer dan bij een Avenio (ongeveer 6,5 ton). Helemaal vergelijkbaar is het niet, omdat je bij moderne lagevloertrams niet van assen kunt spreken.

Hans Klomp | 16-12-2016
De Dutch Tramway Company Ltd. reed in 1864 wel degelijk door twee gemeentes; Den Haag en Wassenaar. De twee stukjes Wassenaar lagen vlak vˇˇr en vlak na de Wittebrug. Voor een goed overzicht zie de Haagse Beeldbank op de kaart van Bevers uit 1864; Nr.: gr. 1407

Broeksloot | 16-12-2016
@Rob Heus
gemeente Vrijenban, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijenban_(gemeente)

rangeerder | 16-12-2016
ja uiteraard is de H52 gesloopt in amsterdam,de onderdelen zyn naar t hovm gegaan.
Maar zou de H51 door zyn gewicht op t huidige tramnet kunnen ryden?

Rob Heus | 16-12-2016
@Otto Dijkstra In het leven is het niet altijd wat het lijkt.

Het spoor waarop de e-loc van de HTM staat is van de `tramweg` Den Haag HS - Loosduinseweg van NS, welke als tramweg is aangewezen door (toen) de Minister van Waterstaat op grond van artikel 1 van de Locaalspoor- en tramwegwet (LT-wet).

Het spoor van lijn 11 verder naar Scheveningen is GEEN tramweg in de zin van de LT-wet. Het spoor naar Scheveningen was wel aangewezen als `tramweg` in de tijd van de stoomtram van de HSM.

Op dit punt is `basale` spoorwegkennis te vinden in de LT-wet van 1900.
In deze wet is een ontwikkeling van het spoorwegsysteem beschreven en vastgelegd, die is begonnen met de HSM-spoorweg in 1839, met de paardenspoorweg binnen de gemeentegrens van Den Haag van de Parkstraat - later Kneuterdijk - naar Scheveningen in 1864 en met de `railroute` door drie (toen vier?) gemeenten van het Huijgensplein naar Delft in 1866.

De bovenliggende gedachte van de spoorwegwetgeving is dat op een spoorweg de Spoorwegwet geldt, tenzij in de LT-wet anders is bepaald.

In de LT-wet zijn twee spoorwegen apart behandeld: spoorwegen niet opengesteld voor openbaar vervoer en spoorwegen waarover uitsluitend personenvervoer binnen de gemeentegrens plaats vindt. Zie art. 6 en 8 LT-wet.
De eerste betreft een spoorweg bijvoorbeeld van een zandput naar een steenfabriek of van een kolenmijn naar een haven. Alleen als zo`n spoorweg aansluit aan een spoorweg welke opengesteld is voor openbaar vervoer, kunnen in de spoorwegwetgeving regels worden gesteld (een raccordement). De tweede betreft de gemeentetram. Op grond van de Gemeentewet regelt een gemeente de paardenspoorwegen binnen zijn gebied en later de elektrische tram.

Spoorwegen die als `tramweg` zijn aangewezen, lopen dus door twee of meer gemeenten. Rond 1900 spreekt men wel van intercommunale tramwegen. De HTM heeft dat woordgebruik overgenomen voor zijn buitenlijnen.

Omdat er tussen de Delftselaan en de Duinstraat wel goederenvervoer plaatsvindt, maar het in hoofdzaak personenvervoer betreft, is het net van de HTM binnen de gemeente Den Haag is `gelijkgesteld` met een spoorweg waarop geen ander vervoer plaatst heeft dan personenvervoer binnen eene (met accent op de eerste e`s) gemeente.

Vanuit de spoorwegwetgeving is de spoorweg Den Haag HS - Loosduinseweg van de NS een `tramweg`. De aansluiting naar de VAM is een raccordement en lijn 11 en de rest van het HTM-net binnen de gemeente is een gemeentelijke zaak. In het spraakgebruik noemt iedereen dat een tramweg.

Ook de metro in Rotterdam van CS naar het Zuidplein bleef in 1968 binnen de gemeentegrens. Maar de metro noemen we in het spraakgebruik geen tram.

En nu de borden op de foto langs de tramweg.
Die borden staan in het Seinreglement van NS. Dat is een onderdeel van een dienstreglement van art 6 Spoorwegwet dat geldt voor hoofd- en locaalspoorwegen, door de minister goedgekeurd.
Voor tramwegen staan de seinen en dus de borden in een Seinreglement volgens art. 10 van het Tramwegreglement. En voor raccordementen regelt art. 9 Reglement op de Raccordementen 1966 de gebruikte seinen.
NS heeft zowel voor zijn hoofd- en lokaalspoorwegen, voor zijn tramwegen als voor raccordementen waar (toen in 1970) NS de dienst uitvoert, het zelfde S-bord in gebruik en laten vaststellen dan wel goedkeuren.

Aan de borden op de foto is te zien dat het om een spoorweg van NS gaat.

Museummedewerker | 15-12-2016
@ Rangeerder, De H52 komt nooit meer op straat, want die is gesloopt. Er is slechts een draaistel bewaard gebleven en dat is dan een technische reserve voor de H51. Aan die locomotief wordt elke week druk gewerkt.

Beer Fresco | 15-12-2016
Ik woonde van 1954 tot en met 1973 op het Hobbemaplein en was dus vaak getuige van het rangeerspektakel. Heel vaag herinner me zelfs nog een stoomloc, maar ik was wel erg jong, toen de diesels het al resoluut overnamen, tot aan de opheffing. Op het allerlaatst kwam er nog een zielige Hippel met een paar wagons, terwijl de treinen eind vijftiger/ begin zestiger jaren beslist veel langer waren. Zelfs de NS 2801 en de 2530 heb ik een enkele keer op het plein mogen zien.

Het langst waren natuurlijk de (nachtelijke) VAM-treinen, die meestal door twee, maar soms zelfs met drie diesels luid toeterend, bulderend en denderend over het plein naar HS werden getrokken. Ik hoor nog de assen dreunen op de kruising met de sporen van de lijnen 6 en 12 op het plein. Ik sliep er vaak doorheen, maar als ik wakker werd, ging ik stiekem even uit het raam kijken.

Bij de foto: Het spektakel begon in de glorietijd in de ochtend als de goederentrein van Binckhorst/HS het wissel op de foto naderde. Vòòr die tijd was de H51 of H52 al uit de remise naar de overkant van het Plein (naast Tieleman) gekomen. De dieselloc koppelde los, reed met de bekende tweetonige hoorn een stukje het plein op over het wissel op de foto en zette terug op het linkerspoor. Het strijkijzer kwam luid bellend het plein over (de mannen haalden misschien wel een visje bij de Vishandel van Jan de Jong links op de foto) en koppelde vast aan het deel voor de Duinstraat, reed het plein over naar het omloopspoor op het stuk tussen het plein en de Delftselaan en wachtte tot de diensttram van lijn 11 voorbij was om de sporen over te steken en te verdwijnen in de verte.

Intussen had de diesel al zijn deel opgepikt, om na het vertrek van de tramtrein naar Scheveningen naar het omloopspoor aan de overkant op te trekken, om te lopen en de stam met o.a. de kolenwagens naar de kolenboeren op het emplacement Delftselaan te duwen. Soms moest dat zelfs twee keer, als het treindeel voor de Delftselaan te lang was. Alleen het stuk tussen Hoefkade en Hobbemaplein langs de markt was lang genoeg voor de hele trein.

Natuurlijk kwam het spul ook weer terug. In mijn herinnering werd er meestal gecombineerd op het omloopspoor tussen het plein en de Delftselaan, voordat de dienstdoende diesel later op de dag weer richting HS vertrok.

Ik mis het wel. Ik hoor soms nog wel eens die bel of die tweetonige dieselhoorn. Ach ja.......

rangeerder | 15-12-2016
Ik benbenieuwd of de H52 ooit op straat komt te rijden,zal wel niet,want wat zal de asdruk zijn?

Hans | 15-12-2016
@Hans de Haas.

De volgeladen VAM-treinen reden over het spoor langs de markt de stad uit en dan richting Drenthe. Het strijkijzer kon daar niet komen omdat dat stuk niet was geŰlektrificeerd. De stroomdraden op dit spoor hielden net over het Hobbemaplein (richting Hoefkade) op.

@Otto Dijkstra.

Mijn dank voor uw uitleg. Helaas heb ik geen basale spoorwegkennis. Ik ben slechts een ge´nteresseerde leek.

Hans de Haas | 15-12-2016
Het spoor van de V A M lag daar toch ook, of had dit geen aansluiting op dit spoor? Ik heb de trien nog over het Hobbemaplein zien rijden met een stoomloc.

otto Dijkstra | 15-12-2016
2e reactie
De huidige regeling spoorverkeer* vermeldt v.w.b.:
- het snelheidsbord het volgende:
De door het getal aangegeven snelheid mag niet worden overschreden totdat de voorkant van de trein de overweg is gepasseerd.
- het S-bord:
Stoppen vˇˇr het bord en de opdracht, vermeld op het onderbord, uitvoeren. Indien geen opdracht wordt vermeld, mag na het stoppen verder worden gereden.

*wetten.overheid.nl/BWBR0017707/2016-10-01

Otto Dijkstra | 15-12-2016
S = Stoppen voor het bord en uitvoeren van de onder het bord staande opdracht of volgens baanvakinstructie.
0,5 = snelheid maximaal 5 km/h. (factor * 10).
Dit is overigens basale spoorwegkennis en is te vinden op diverse sites mbt. de spoor- en tramwegen.
Hieruit blijkt dat de spoorweg waarop de HTM-E`loc dienst doet geen tramweg maar een (lokaal)spoorweg is. Pas nadat op de rails van lijn 11 verder werd gereden is sprake van een tramweg, echter niet van NS maar vd HTM.


Hans | 15-12-2016
Weet iemand wat die witte borden betekenen? "S" en "0,5"?

roelof 81 | 15-12-2016
Het was daar altijd een vieze troep Door zwerfafval .als je het vandaag opruimde na een paar dagen was het weer precies het zelfde .


Joop | 15-12-2016
T`sja,dat was altijd weer geweldig om te zien. De HTM goederentrein. Hoop vanharte dat er nog wat meer plaatjes langs komen van deze machines. Huub kennende heeft hij er absoluut meer gemaakt van dit moment. Hoop ook dat binnen niet al te lange tijd de HOVM lok op het remiseterrein staat te pronken.

Richard Velthuysen | 14-12-2016
Als ik deze foto zie , dan begin ik te mijmeren .Mooi tijdsbeeld uit mijn jeugd .Het strijkijzer is juist op het wissel van het omloopspoor t.b.v. de overgave NS/HTM , lijn 12 reed nog door de van der Vennestraat en de vele dames zijn waarschijnlijk op weg naar de Haagse Markt . ( let op de kledij ) . Ik stond daar in die tijd als tiener vaak vol belangstelling naar de spoorbewegingen te kijken . Sentiment !

Han | 14-12-2016
Veel zien rijden destijds. Ik stak in de periode `68 t/m `73 bijna iedere dag de Delfselaan/Herman Costerstraat over om naar school te gaan. Daar stond ook de loods waar deze mooie machines werden gestald.

Hansr | 14-12-2016
Lijkt mij heerlijk, met bewondering naar het strijkijzer kijken en om 12.05 uur instappen in de PCC1136 op naar het zonnige strand.

Tiktak | 14-12-2016
Mooie foto uit dit tijdsbeeld, het is jammer dat je weinig hoort van de resturatie van dit werkpaard.

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    3497


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 10 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!