Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 10-12-2018, 11:56 uur.

   
       
 

 
   
LTM 610 (was tijdelijk HTM 90) gereed voor terugkeer naar Limburg
3 foto`s van 3 fotografen, d.d. 19 november 2017, 2015 en 1971


c. campagne | 4-12-2017
@erven. Ik neem aan dat er door de NVBS op de 57 een optie is genomen. De 57 werd al medio december 1964 uit de dienst genomen vanwege een toekomstige museale bestemming. Eind 1964 ging de 57 van `s Gravenmade naar de Lijsterbesstraat. De aankoop van de 57 vond pas in 1966 plaats door de inmiddels opgerichte Tramweg-Stichting (zie Blok-De Buitenlijnen van de HTM, blz.85).
Doetinchem, 4-12-2017.

erven sleeboom | 4-12-2017
P.S.
De 6 was toen al gesloopt. Dat betekende dat de 118 geen motorwagen had (de 57 was immers voor het Spoorwegmuseum), vandaar de actie.

erven sleeboom | 4-12-2017
Hier is (een gedeelte van) de bewuste tekst uit maart 1965 (Op de Rails 1965/3, p. 54):
Zoals in het vorige nummer kort kon worden meegedeeld, bestaat de mogelijkheid dat een van de buitenlijnmotorrijtuigen van de HTM, serie 51-80, ten behoeve van de NVBS bewaard blijft.
De situatie is als volgt: n van de buitenlijnmotorrijtuigen serie 51-80 gaat naar het Spoorwegmuseum te Utrecht; n van de "Limburgers" wordt op verzoek van de LTM van de sloop gespaard en gaat naar Limburg; het aanhangrijtuig 118 is om niet aan de NVBS afgestaan.

("Om niet" is een ouderwetse manier om te zeggen: voor niks niemendal).
Uit de NVBS zijn stemmen opgegaan om ng een motorrijtuig serie 51-80, passend bij het aanhangrijtuig 118, ten behoeve van de NVBS te bewaren.
Dan volgt een verhaal over de kosten (f3000 f3500, wat het bestuur te duur vindt, en dus zal er een inzameling moeten komen.
Zij zullen diep in de zak moeten tasten.
We weten nu hoe het gegaan is: de 90 naar Limburg, de 57+ 118 voor de (toen nog beginnende) Haagse tramcollectie en de 58 naar Amsterdam, later naar de Tramweg-Stichting.

Ad | 4-12-2017
De NVBS inzamelingsactie [ik ben daar vrij zeker van, stond in een van de eerste nummers van Op de Rails die ik las] was pas begin 1965. Het ging toen dacht ik om het behouden van een motorwagen in Den Haag, naast de wagen die naar het Spoorwegmuseum zou gaan.

Overigens een slechte ruil voor die sloper, aanmerkelijk minder resterend ijzer en koper

Hans (Zoef) | 4-12-2017
 quote:
de 118 werd geschonken.


Was dat met of zonder slagroom.

c. campagne | 3-12-2017
@erven/betweter. Het was de bedoeling van de HTM dat tgv. het 100-jarig bestaan van het bedrijf in 1964 naast het tramstel 265-505-614 ook de 6-118 op de baan zou komen als historisch tramstel. Uit kostenoverwegingen is dit laatste niet doorgegaan.
De 57 is via een inzamelingsactie van de NVBS (de TS bestond nog niet) aangekocht van de HTM, de 118 werd geschonken.
Doetinchem, 3-12-2017.

erven sleeboom | 3-12-2017
 quote:
Betweter | 3-12-2017 of de 57 dat uiteindelijk bewaard zou zijn ...
Op het moment dat de 90 het "won" van de 6, was het museumstel 57 + 118 allang veiliggesteld.

c. campagne | 3-12-2017
@erven. Precies!............en dan te weten, dat de 6 "maar" 2000,- gulden had moeten kosten, echter in 1964 was dat een heel groot bedrag. De Rijswijkse tramliefhebber Hans Meyer Jr. heeft nog pogingen ondernomen, maar zonder voldoende resultaat...........
Blijft, dat ik nog steeds blij ben dat de 90/610 bewaard is gebleven.
Doetinchem, 3-12-2017.

Betweter | 3-12-2017
Het is uiteraard treurig dat de 6 moest wijken voor de 90. Ik vraag me echter af of als de 6 wel bewaard was zoals gepland, of de 57 dat uiteindelijk bewaard zou zijn ... Terwijl de 57 als vertegenwoordiger van een serie van 30 motorwagens wellicht wel wat representatiever is dan de 6 uit een serie van 6 ;)

erven sleeboom | 3-12-2017
We hadden zo graag gewild dat `t niet de 6 of de 90 was, maar en.
Wij, met zakgeld waarvan we net een fotorolletje konden kopen, stonden erbij en keken ernaar... Voor schooljongens was het onmogelijk om een oude tram uit handen van de sloper te houden te houden. Niemand kon een flink bedrag en stallingsruimte ophoesten.
Later ging dat iets makkelijker. Hoeveel 800`en bestaan er niet zeg.

c. campagne | 3-12-2017
@museummedewerker. Het "heengaan" van de 6, die behouden zou blijven als museumwagen(!), was (en is voor mij) nog steeds een droeve gebeurtenis, wat niet wegneemt, dat het behoud van de 90/610 of als HTM-er dan wel als LTM-er uit historisch oogpunt een zeer goed initiatief is geweest, waarvoor ik Van Rooy nog steeds dankbaar ben.
Doetinchem, 3-12-2017.

Museummedewerker | 2-12-2017
"Een droevig gevolg"......
Het is maar hoe je er naar kijkt. Inderdaad is Fluitketel 6 niet bewaard gebleven. Maar als die Fluitketel niet opgeofferd zou zijn ten gunste van de LTM (2)610 oftewel HTM 90, dan was er nu helemaal niets overgebleven van de elektrische trams in Limburg.

Tiktak | 2-12-2017
@ Erven,

Bedankt voor de info.

c. campagne | 1-12-2017
Als aanvulling op @erven het volgende. In het najaar van 1964 zijn alle Limburgse motorwagens voor sloop verkocht, dus incl. de 90. In Limburg is mede op initiatief van de toenmalige Gouverneur van de Provincie Limburg (zo werd daar de Commissaris van de Koningin genoemd), de heer Van Rooy, de 90 van de sloop gered en geschonken aan de LTM, met als doel opstelling in Heerlen, waarbij het idee was er een VVV-kantoor van te maken. Op 9/10 november 1965 werd de 90 naar Heerlen overgebracht en (voorlopig) opgesteld op het garageterrein aan de Grasbroekerweg (zie foto). Van het VVV-kantoor-idee is niets terecht gekomen.
Een droevig gevolg van de schenking was, dat de sloper ter compensatie van de 90, Buitenlijnmotorwagen 6 (de laatste Fluitketel) kreeg, die op 29 december in vlammen opging...........
Doetinchem, 1-12-2017.

erven sleeboom | 1-12-2017
 quote:
Tiktak | 1-12-2017 Ik ben even de draad kwijt. Aan wie heeft de HTM de Limburgers toen weer door verkocht ???

De 90 / 610:
LTM HTM VVV Heerlen Tramweg Stichting Spoorwegmuseum Utrecht ZLSM Simpelveld.
Alle andere Limburgers:
LTM HTM sloper

Tiktak | 1-12-2017
Ik ben even de draad kwijt wie nu eigenlijk de eigenaar is.
Toen de tijd heeft de LTM ze verkocht aan de HTM, dus nieuwe eigenaar. Aan wie heeft de HTM de Limburgers toen weer door verkocht ???

erven sleeboom | 30-11-2017
 quote:
Aad Griffioen | 30-11-2017 Heb ik iets gemist?
Blijkbaar.
 quote:
Waarom gaat de Tram Terug naar Limburg?
Terug naar eigenaar.
 quote:
Tijdelijk of Voorgoed?
Voorgoed.

Aad Griffioen | 30-11-2017
Heb ik iets gemist?

Waarom gaat de Tram ( Ltm 6610/Htm 90),
Terug naar Limburg?

Tijdelijk of Voorgoed?

erven sleeboom | 22-11-2017
Weinig ambitie? Het is nog veel gekker.
Je mag iets lenen, en als het terug moet naar de eigenaar zeg je: ik hou `t zelf. Hier heb je een houten replica.
Kom op zeg.

Rinus | 22-11-2017
In tijden dat men een NZH A600 stel via crowdfunding vanaf nul gaat reconstrueren, lijkt me het voorstellen van een "houten replica" voor de Limburger getuigen van weinig ambitie. Wellicht dat een psycholoog of een socioloog hier zijn licht over kan doen schijnen of het hardop wegdenken dat er ooit een ware LTM tram zal terugkomen iets te maken heeft met superioriteitsgevoelens van randstedelingen.
Enfin, mocht er ooit een inzameling komen om de 610 terug te bouwen naar een tweerichtingwagen, dan zal ik graag bijdragen.

Haagse_Meester | 21-11-2017
Het probleem, waarde erven, is dat deze LTM wagen technisch gewoon nog de HTM 90 is Zou het historisch belang prevaleren dan zou de bij Werkspoor uitgevoerde verbouwing weer moeten worden teruggedraaid, raison van een flinke zak pecunia. Maar dat gebeurd niet, omdat die zak er niet is en ook niet zal komen. Nog afgezien van waar de benodigde onderdelen (met name de 2e controller) vandaan moeten komen... Het is dan historischer verantwoord deze wagen als HTM 90 rijvaardig te maken en, indien gewenst met Haagse hulp, de ZLSM van een houten replica te voorzien, aangezien de "tram" in Limburg de remise niet uit komt. Deze replica kan dan wl worden gebouwd volgens de oorspronkelijke tekeningen en zo de herinnering aan het LTM trambedrijf levend houden. En mocht de Limburgse tramliefhebber dan toch graag een ritje in "zijn" tram willen maken is men ongetwijfeld welkom bij de SHTM op een daarvoor geschikte route. Iets wat niet kan als de HTM 90 vermomd als LTM 610 in Simpelveld staat...

erven sleeboom | 21-11-2017
Bij al het gespeculeer en wensdenken hieronder wat verstandige woorden uit Doetinchem.
 quote:
c. campagne | 4-5-2011
Terug naar Zuid-Limburg als het komende feest voorbij is? Het klinkt misschien vreemd dat ik als HTM-Buitenlijnfan van mening ben dat dit JA zou moeten zijn, hoewel mijn Haagse Tramhart NEE zegt.
We hebben hier te maken met de enige vertegenwoordiger van het electrische trambedrijf van de LTM, een wagen die bovendien de langste tijd van z`n tramleven bij de LTM dienst heeft gedaan (1931-1950), dus 19 jaar en bij de HTM maar 12 actieve jaren (1951-1963).
Voorwaarde voor terugkeer is naar mijn mening dat het rijtuig een duidelijke publieksfunctie (mag een statische zijn) aldaar krijgt; dat heeft er tot op dit moment aan ontbroken in Simpelveld, vind ik.

Otto Dijkstra | 21-11-2017
Helaas. Er is geen sprake van dat de LTM-er naar Arnhem zou gaan of komt. Dat was mijn suggestie ook niet. Slechts reageerde ik op de aanname dat dit rijtuig niet in de Arnhemse bogen zou passen. Volgens mij is de limiet qua hoh van een vierasser daar nooit bepaald. Toch es inmeten.

In 1994 is trouwens deze LTM-er wel de revue gepasseerd maar verder dan het noemen daarvan is het niet gekomen.
De ZLSM heeft ooit gesuggereerd een stukje te elektrificeren, van station naar de loods en vanzelfsprekend beveiligd.

Rinus | 21-11-2017
Deze tram in zijn Limburgse toestand in Arnhem lijkt me wel een mooi idee. Het is immers het laatste reliek van het LTM netwerk.

erven sleeboom | 21-11-2017
 quote:
Otto Dijkstra | 21-11-2017 Verklaar u nader... HTM 81-90: hart op hart drst: 8500, radstand drst: 2100.
Je zegt het zelf al, truckstand 8500. Ga `t maar proberen. Als `t lukt wil ik graag de eerste rit meemaken. Mits de rechtmatige eigenaar, daar in Limburg, het goed vindt.

Jan de Swart | 21-11-2017
Geachte heer Dijkstra; ik bhen het helemaal met u eens, want er rijden wel RET vierassers in Arnhem en de 58 heeft er op 17 en 18 juni 2017 de show gestolen.
Dus er moet haast wel een mogelijkheid zijn voor de 610 om naar Arnhem te gaan.
Trouwens het NBMsmalspoorrijtuig uit de serie 31 - 54; welke nu in Hoorn wordt gerestaureerd zal helemaal niet misstaan in Arnhem

Otto Dijkstra | 21-11-2017
@erven: De baan in het Openluchtmuseum heeft te veel bochten voor deze wagen, die een te grote radstand heeft.
???
Verklaar u nader...

HTM 81-90: hart op hart drst: 8500, radstand drst: 2100.
HTM 51-80: hoh 7200, rs: 2100. De oversteek van de bak van de 81-90 bedraagt 2750 tov 3260 van de 51-80.
Bogen hebben in het Arnhemse Openluchtmuseum voor vierassers nog nooit problemen opgeleverd.
Wel voor de GVB 1 (301) ex-Utrecht, die had een te wat forse radstand gezien de krappe bogen. Ook dreigde het sleepstuk van de sleepbeugel twintig jaar geleden tijdens proefritten naast de draad te belanden. Dus op een enkele rit na (stapvoets op gevaarpunten), niet meer mee gereden.

Overigens TS open aanhangrijtuig 28 van de NBM gaat naar Arnhem en zal volledig worden gerestaureerd.


erven sleeboom | 21-11-2017
Dat zal niet lukken. De baan in het Openluchtmuseum heeft te veel bochten voor deze wagen, die een te grote radstand heeft. Op het Haagse stadsnet golden ook al allerlei beperkingen voor de 81-90.
Accepteer nou maar dat de wagen gewoon een eigenaar heeft die zo vriendelijk is geweest hem voor een paar jaar uit te lenen, en die hem nu terug krijgt.

Jwb | 21-11-2017
Ik begrijp dat Limburg hem terug wil. Naar mijn idee zou hij echter het best op zijn plek zijn in het Openlucht museum. Met het heuveltje op en af een perfecte baan voor deze Limburger. Rest nog `even` hem weer voorzien van aandrijving. In Arnhem kunnen ze zelfs nieuwe trams bouwen dus dat moet ook kunnen lukken!

Jan v | 21-11-2017
@Voogd: Bedankt voor uw verklaring.

Jan de Swart | 20-11-2017
Verbouwen en rijvaardigmaken naar de staat van aflevering in 1931 zal een enorme hoeveelheid euro`s gaan kosten. en bovendien heeft de ZLSM geen trambaan met een voltage van 600 of 1200 ter beschikking.

Museummedewerker | 20-11-2017
Jammer voor de Haagse liefhebbers onder ons. Complimenten aan de collega`s van de Tramweg Stichting Scheveningen/Lijsterbes. De wagen gaat mooier en beter naar Limburg dan toen hij van daar vertrok naar Den Haag.

Grimm | 20-11-2017
Zeker jammer dat de wagen naar de ZLSM gaat, daar wordt hij in een loods tussen andere treinen gezet en ziet geen mens hem meer.
Hij had beter naar het HOVM kunnen gaan war je hem als je wilt iedere zondag kunt bekijken tussen april en oktober.

Voogd | 20-11-2017
Dat kan niet jan v, de wagen heeft geen motoren.

Jan v | 20-11-2017
Is er voor deze wagen nog een laatste rit door Den Haag voorzien?

Toon Steenmeijer | 19-11-2017
Als hij in Simpelveld nou maar onderdak komt.

Jan de Swart | 19-11-2017
Zijn levensloop was vanaf 1931; Heerlen, Den Haag, Amsterdam, Heerlen, Utrecht, Simpelveld, Den Haag, Simpelveld.

jan de Swart | 19-11-2017
Jammer dat de LTM 610 ( 2610 ) ex HTM 90; teruggaat naar Zuid Limburg; maar ja; daar is hierover op deze prachtsite al zoveel overgeschreven en gediscuseerd.


Barneveld 19 - 11 - 2017

Een in een reactie geeft aan dat de tekst van de pagina is aangepast n.a.v. deze reactie.

Reageer
Houdt er vooral rekening mee dat een reactie op deze
pagina ook in de toekomst van waarde moet zijn!


Naam    (graag uw echte naam)
Reactie

< i > < b > < u > < groot > < klein > < rood > < quote >

                                                                     

Type de 4 cijfers over    7604


* Met het plaatsen van uw reactie verklaart u accoord te gaan met de spelregels.
Lees de spelregels >>>Er zijn op dit moment 5 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!