Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 16-12-2017, 20:29 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      
HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst woensdag 24 februari 2016 om 16:17 uur. 

dehaag.com nh auk beschikbaah innut Haags
Teh ere van Marnix Rueb en ut standbeild van Haagse Harry

De Haag - De toeristies kulterele website van De Haag, dehaag.com, kent vanaf 25 feibruwarie un nieuwe taalvegsie op ut speiciale domn dehaag.com: hlmaal innut Haags.Anlding hiehvoh is de onthulling vannut standbeild van Haagse Harry op dondhdag 25 feibruwarie. Dan wogt op de Graute Marrek un 2,5 meith haug standbeild van de paupelre stgipheld onthuld.

TIP: probeer het bericht fonetisch te lezen, lukt het echt niet: onderaan vind je een Nederlands persbericht!

Marco Esser, direkteuh De Haag Marreketing: "Dehaag.com kent un antal taalvegsies: Neidhlans, Engels, Dits, Frans en - zellufs - Chineis. Ik ben heil bl dat we nh ndelijk auk un Haagse taalvegsie hebbh. As ehbetaun an Marnix Rueb en zn creijasie Haagse Harry. Ut wegd wel un keh td dat we op onze website de bezoekhs in onze ge taal wellekom heth! Ut is tenslotte de mauiste taal achth de dinh."

Un heus Haags algoritme
De grautste vedienste van Marnix Rueb is misschien wel dat h voh ut platpratede stgipkarakth un ge fonetiese spelling vannut Haagse dialek ontwikkelde. De beginseile van de Haagse spelling legde Rueb same met zn broeh Robert-Jan en cabberetieh Sjaak Bral vas in veschillende taalboekh. Dankz Marnix Rueb is ut Haags itgegroeid tot ut paupelhste dialek van Neidhland. De onthulling vannut standbeild was reije voh Q42, de bhwhs van dehaag.com, om un Haags algoritme te schrve voh de site op basis van Ut groen-gle boekie. Veile ginge he voh om te praubere ut Haags innun kant en klare vetaalmachine te stoppe, maah vediende nauit de goedkeuhing vannut Haagse Tale Instituut: Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Nie zau gek, want volleges Bral is "ut Haags un leivendeige taal". Of andhs gezegd: un taal met veil inkonsekwensies in haah taalreigels. Un algoritme gaat dus nauit de volle hondhd praucent hale, maah dit algoritme hep de volle zeige vannut Haagse duo.

Onthulling
Begin 2015 kreig de in 2014 an longkankh auvhleije Marnix Rueb postuum de Haagse Kultuhprs. Met de bijbehorende 50.000 euho is ut standbeild op de Graute Marrek bekostag. De Kultuhprs is de belangrkste kulterele prs van De Haag. Ut drie ton zware en meh dan twei meith hauge beild, ontworpe doh kunstenaah Bouke Schuemie en geboetsehd doh Rob Daene, wogt geplaats bauve de ingang van de tremtennel, met itzich op de tore van de Graute Kerrek. In de skulleptuh is as van de teikenaah vewerrek. Hagenaahs mochte zelluf un teks vezinne voh ut t-shirt van Haagse Harry. Welleke teks ut gewogde is, wogt bekend op 25 feibruwarie. De onthulling vannut standbeild op de Graute Marrek vind plaats om 18:00 uh, vohafgegaan doh un optreije van de Haagse band Ragmob om 17:30 uh. Ut beild wogt onthuld doh Jody Koppers, de dochth van de auvhleije teikenaah, en wethhwh Joris Wijsmuller. Cabberetieh Sjaak Bral neimp de preisentasie voh zn reikening.

Faks & Figures
- Volleges Marnix Rueb was d`r ehs Haags en daahna pas ut Algemeint Beschaaf Neidhlans en was ut Haags gein dialek maah un taal.
-Van Kaute en de Bie ginge Haagse Harry voh en wiste ut Haags landelijk paupelh te makh.
- De stgipheld veschein voh ut ehs in 1991.
- De stgip was auk veh bith De Haag paupelh.
- Ut Haags is ut paupelhste dialek van Neidhland.
- Van ut ehste album van Haagse Harry zn 140.000 steks vekoch, daahna vollegde d`r nog 4. In totaal zn bna 500.000 steks vekoch.


denhaag.com nu ook beschikbaar in het Haags
Ter ere van Marnix Rueb en het standbeeld van Haagse Harry


Den Haag - De toeristisch culturele website van Den Haag, denhaag.com, kent vanaf 25 februari een nieuwe taalversie op het speciale domein dehaag.com: hlmaal in het Haags.

Aanleiding hiervoor is de onthulling van het standbeeld van Haagse Harry op donderdag 25 februari. Dan wordt op de Grote Markt een 2,5 meter hoog standbeeld van de populaire stripheld onthuld. Voor de Haagse taalvariant is een speciaal Haags algoritme geschreven.

Marco Esser, directeur Den Haag Marketing: "Denhaag.com kent een aantal taalversies: Nederlands, Engels, Duits, Frans en - zelfs - Chinees. Ik ben heel blij dat we nu eindelijk ook een Haagse taalversie hebben. Als eerbetoon aan Marnix Rueb en zijn creatie Haagse Harry. Het werd wel een keer tijd dat we op onze website de bezoekers in onze eigen taal welkom heten! Het is tenslotte de mooiste taal achter de duinen."

Een heus Haags algoritme
De grootste verdienste van Marnix Rueb is misschien wel dat hij voor het platpratende stripkarakter een eigen fonetische spelling van het Haagse dialect ontwikkelde. De beginselen van de Haagse spelling legde Rueb samen met zijn broer Robert-Jan en cabaretier Sjaak Bral vast in verschillende taalboeken. Dankzij Marnix Rueb is het Haags uitgegroeid tot het populairste dialect van Nederland. De onthulling van het standbeeld was reden voor Q42, de bouwers van denhaag.com, om een Haags algoritme te schrijven voor de site op basis van Ut groen-geile boekie. Velen gingen hen voor om te proberen het Haags in een kant en klare vertaalmachine te stoppen, maar verdienden nooit de goedkeuring van het Haagse Tale Instituut: Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Niet zo gek, want volgens Bral is "het Haags een levendige taal". Of anders gezegd: een taal met veel inconsequenties in haar taalregels. Een algoritme gaat dus nooit de volle honderd procent halen, maar dit algoritme heeft de volle zegen van het Haagse duo.

Onthulling
Begin 2015 kreeg de in 2014 aan longkanker overleden Marnix Rueb postuum de Haagse Cultuurprijs. Met de bijbehorende 50.000 euro is het standbeeld op de Grote Markt bekostigd. De Cultuurprijs is de belangrijkste culturele prijs van Den Haag. Het drie ton zware en meer dan twee meter hoge beeld, ontworpen door kunstenaar Bouke Schuemie en geboetseerd door Rob Daenen, wordt geplaatst boven de ingang van de tramtunnel, met uitzicht op de toren van de Grote Kerk. In de sculptuur is as van de tekenaar verwerkt. Hagenaars mochten zelf een tekst verzinnen voor het t-shirt van Haagse Harry. Welke tekst het geworden is, wordt bekend op 25 februari. De onthulling van het standbeeld op de Grote Markt vindt plaats om 18:00 uur, voorafgegaan door een optreden van de Haagse band Ragmob om 17:30 uur. Het beeld wordt onthuld door Jody Koppers, de dochter van de overleden tekenaar, en wethouder Joris Wijsmuller. Cabaretier Sjaak Bral neemt de presentatie voor zijn rekening.

Facts & Figures
- Volgens Marnix Rueb was er eerst Haags en daarna pas het Algemeen Beschaafd Nederlands en was het Haags geen dialect maar een taal.
-Van Kooten en de Bie gingen Haagse Harry voor en wisten het Haags landelijk populair te maken.
- De stripheld verscheen voor het eerst in 1991.
- De strip was ook ver buiten Den Haag populair.
- Het Haags is het populairste dialect van Nederland.
- Van het eerste album van Haagse Harry zijn 140.000 stuks verkocht, daarna volgden er nog 4. In totaal zijn bijna 500.000 stuks verkocht.
- Samen met zijn broer Robert-Jan en Sjaak Bral gaven ze Ut Groen-Geile Boekie over het Haagse dialect en twee zogenoemde Scheuhkalendh uit
- Zijn laatste publicatie was de Haagse vertaling van Nijntje (2014): `Nijntje an zei`

HAAGS EN OV-NIEUWS VAN ZATERDAG 16 DECEMBER 2017

 - AD: Haagse regio draait op voor miljoenenstrop Hoekse Lijn - 4 reacties

 - Buschauffeur mishandeld omdat passagier niet cash kan betalen - 3 reacties


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN VRIJDAG 15 DECEMBER 2017

 - Rover-Den Haag wil bus 25 naar Centraal Station - 11 reacties

 - Partij voor de Dieren wil vervuilende scooters weren uit de stad - 1 reactieGelezen: 1983 keer.