Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 16-1-2018, 15:21 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      
HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst donderdag 9 juni 2016 om 16:03 uur. 

Voortgang gebiedsontwikkeling Leyweg rond het Haga ziekenhuis

DEN HAAG - De gemeente heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met bouwbedrijf Heijmans en belegger Patrizia over de bouw van ongeveer 620 woningen, 2300 vierkante meter voorzieningen (bijvoorbeeld voor een kinderdagverblijf) en een openbare ondergrondse parkeergarage met ruim 800 parkeerplaatsen.De afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst die 8 juni 2016 door alle partijen is ondertekend. De komende tijd wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de bouwplannen. De overeenkomst kon getekend worden omdat het college van burgemeester en wethouders de gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan (omgeving Haga ziekenhuis) 7 juni heeft goedgekeurd.

Woningbouw
Bij de 620 woningen die voorzien zijn, gaat het zowel om eengezinswoningen als appartementen. Er komen sociale huurwoningen en vrije sector huur- en koopwoningen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling is het bestemmingsplan Florence Nightingale Park uit 2014. Dit betekent dat de hoofdlijnen van het plan, zoals bouwhoogtes, aantal woningen en bouwlocaties vastliggen.
Bouwbedrijf Heijmans is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het plan. De gemeente maakt het gebied bouwrijp, toetst de aangevraagde vergunningen, maakt een plan voor de inrichting van de openbare ruimte en stelt uitgangspunten vast voor de architectuur en de gewenste kwaliteit en materiaalgebruik van de nieuwbouw.

Florence Nightingale Park
Het college heeft €250.000 beschikbaar gesteld om het Florence Nightingale Park op te knappen. Ook is er geld om bomen te planten. Tijdens een nog te houden inloopbijeenkomst nodigt de gemeente omwonenden uit om mee te denken over het gebruik van en wensen voor het park. Ook jongeren en kinderen krijgen de kans hun ideeën te uiten in aparte bijeenkomsten.

Werk in uitvoering
Het Oogziekenhuis en de Zusterflat zijn al gesloopt. De bodem onder het voormalig oogziekenhuis wordt gesaneerd. Daarna komt er een tijdelijk parkeerterrein. Het braakliggend terrein van de zusterflat wordt ingezaaid om opstuiven van zand te voorkomen.
In de zomervakantie begint de aannemer met de aanleg en het verplaatsen van riolering, kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer een half jaar. Begin 2017 start de bouw van de eerste woningen. Anders dan eerder vermeld, begint de aannemer met de bouw in deelgebied 4 (achter het ziekenhuis aan de kant van de spoedeisende hulp). De nieuwbouw wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt tot 2022.

Bomen
Om plek te maken voor de bouw en de nieuw aan te leggen riolering, kabels en leidingen moeten ongeveer 480 bomen gekapt worden. De kapvergunningen zijn hiervoor aangevraagd. Een beperkt aantal bomen kan verplant worden. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en in het park zullen zoveel mogelijk bomen herplant worden.

Herinrichting Escamplaan
Om de nieuwbouw en de buurt goed te kunnen bereiken, is herinrichting van de Escamplaan noodzakelijk. De bussluis wordt verplaatst in de richting van de Leyweg, zodat het ziekenhuis ook vanaf de Dedemsvaartweg bereikbaar is voor autoverkeer. Tijdens een nog te organiseren inloopbijeenkomst kunt u reageren op de eerste inrichtingsontwerpen. Dat geldt ook voor de welstandseisen en beeldkwaliteit die de gemeente voor het bouwplan opstelt.

Parkeren
De nieuwe parkeergarage is vooral bedoeld voor bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Bewoners en bezoekers van de nieuwe appartementen parkeren deels in deze garage en deel in een private garage. In de omliggende woongebieden van het ziekenhuis is sprake van een hoge parkeerdruk. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten hier betaald parkeren in te voeren dan wel uit te breiden. Waar nog geen maatregelen van kracht zijn, gaat de gemeente in overleg met de bewoners (Florence Nightingaleweg).
HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DINSDAG 16 JANUARI 2018

 - Omroep West: Sporen tramlijn 1 worden vanaf september aangepakt - 1 reactie

 - Automobiliste rijdt over het tramspoor op de Oude Haagweg

 - Minder werkdruk en meer loon voor werknemers streekvervoer


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN MAANDAG 15 JANUARI 2018

 - Kinderdagkaart voor €1,50 en prijzen winnen voor de hele klas - 5 reacties

 - CNV: Provincie Utrecht moet meer doen aan veiligheid OV - 1 reactieGelezen: 1716 keer.