Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 19-1-2018, 14:38 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      
HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst zaterdag 2 juli 2016 om 13:38 uur. 

Gezamenlijke aanpak regionaal verkeers- en vervoerssysteem

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben met het ondertekenen van een convenant een volgende stap gezet in hun samenwerking om de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van de zuidelijke randstad te versterken en zo de (internationale) slagkracht van de regio te vergroten.


De ondertekenaars van het convenant: v.l.n.r. Ahmed Aboutaleb (voorzitter MRDH), Jaap Smit (commissaris van de Koning), Floor Vermeulen (gedeputeerde verkeer en vervoer) en Jozias van Aartsen (vice-voorzitter MRDH).

Onderdeel hiervan is de wijze waarop de slagvaardige aansturing van het regionale verkeers- en vervoerssysteem gezamenlijk wordt vormgegeven.

Daarvoor stemmen MRDH en provincie niet alleen tijdig en nauwkeurig met elkaar af over beslissingen die elkaars domein raken, maar wordt ook steeds meer samengewerkt in concrete projecten op het terrein van verkeer, vervoer en economie. Het convenant is een vervolgstap op de in 2015 afgesproken acht samenwerkingsprojecten tussen de provincie en de MRDH. Deze projecten richten zich op de verbetering van de internationale bereikbaarheid, de versterking van technologische innovatie en het economisch aantrekkelijker maken van de zuidelijke randstad.

Vervolg
In 2017 zullen MRDH en provincie naar aanleiding van de gezamenlijke ervaringen met het convenant en op basis van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH die door MRDH verricht wordt, samen conclusies trekken voor wat betreft de definitieve invulling van ieders rol in de ontwikkeling van de samenwerking, waaronder die op verkeer en vervoer. Over dit eindbeeld zullen Provinciale Staten en de gemeenteraden van de 23 MRDH-gemeenten uiteindelijk hun eindoordeel moeten gaan vellen. Daarnaast zal door het Rijk beoordeeld worden of de invulling door provincie en MRDH past bij de uitgangspunten van en toelichting op de Wet afschaffing plusregio’s en het Besluit personenvervoer 2000.
HAAGS EN OV-NIEUWS VAN VRIJDAG 19 JANUARI 2018

 - Trams binnenkort weer langs voorzijde Station Hollands Spoor

 - Groep de Mos wil meer gratis parkeerplekken op Kijkduin


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DONDERDAG 18 JANUARI 2018

 - Geen trams, bussen en treinen door storm - 12 reactiesGelezen: 1528 keer.