Contact/email    <-Vorige  
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 16-12-2017, 20:29 uur.
  Het 100-dagen Nieuwsarchief   HTM in het nieuws   Waar is deze foto genomen?  

  - Welkom 
   
bezoeker
  - Persoonlijk welkom? 

  - Den Haag 
  - Scheveningen 
  - Loosduinen 
  - Toen & Nu 
  - Waar de trams zijn 

  - Bus 
  - Tram 
  - RandstadRail 
  - Meer HTM 
  - (Oud) Collega`s 
  - Soms gaat het fout 
  - foto`s uit het archief 

  - Wat is nieuw? 
  - Links 
  - webmaster 

      
HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst woensdag 2 november 2016 om 13:08 uur. 

SRA en MRDH: Rijk, investeer meer in OV

DEN HAAG - Het regionale openbaar vervoer in de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam Den Haag groeit ieder jaar met drie procent. Inmiddels vindt meer dan zestig procent van alle OV-ritten in Nederland plaats in deze twee metropolen. Dat aandeel zal de komende jaren alleen maar toenemen, mits er voldoende wordt geïnvesteerd in de efficiënte en duurzame tram- en metrolijnen in de metropoolregio’s.De toekomst van onze economie is aan de metropoolregio’s. Daar concentreren de banen en de innovatieve bedrijven zich en daar zijn de grootstedelijke voorzieningen voor cultuur en onderwijs. Uit berekeningen van het CBS blijkt daarom niet voor niets dat het aantal inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tot 2040 stijgt met tussen de tien en achttien procent (CBS/Planbureau leefomgeving 2016). Om die bevolkingsgroei op te vangen, komen er 500.000 woningen bij. Voor een duurzame groei van de steden is regionaal OV de sleutel:

• Tram- en metroverbindingen zijn schoon en duurzaam, wat leidt tot gezondere steden. En: openbaar vervoer heeft in de stad minder ruimte nodig dan de auto, zodat er meer ruimte is voor leefbaarheid: lopen en fietsen, terrasjes en andere plekken waar mensen elkaar kunnen treffen;
• Hoogwaardig OV dringt in de steden autogebruik en -bezit structureel terug, waardoor de doorstroming op wegen verbetert. Nu al krimpt het autogebruik in de steden, daar kunnen we op voortbouwen. Te meer nu ook RAI, BOVAG en ANWB aangeven dat extra asfalt geen soelaas biedt tegen de files; zeker in de metropoolregio’s is daarom een goed alternatief in de vorm van OV noodzakelijk;
• Investeringen in nieuw OV zijn een vliegwiel voor andere maatschappelijke investeringen in vastgoed. Goed voorbeeld is de tramtunnel in Den Haag: deze investering maakte het mogelijk het stadscentrum opnieuw in te richten, zodat Den Haag nu een van de populairste winkelsteden in Nederland is. Of de Erasmusbrug in Rotterdam, die er voor heeft gezorgd dat de Kop van Zuid zich kon ontwikkelen én die iconische waarde voor Rotterdam heeft opgeleverd. Wij verwachten dat de Noord-Zuidlijn in Amsterdam een vergelijkbare functie gaat vervullen richting Amsterdam Noord.

Investeren in slim regionaal OV is een bewezen succesformule. Zo heeft de aanleg van RandstadRail op de oude spoorlijn tussen Rotterdam en Den Haag gezorgd voor een verdubbeling van het aantal reizigers en is de exploitatie kostendekkend geworden. Niet voor niets investeren de twee metropoolregio’s tussen 2005 en 2020 met behulp van rijksbijdragen 6,5 miljard euro in het regionaal OV.

Investeringen stagneren
Deze noodzakelijke investeringen staan nu op de tocht. Hét investeringsmiddel achter de succesformule van het regionaal OV, de zogeheten brede doeluitkering (BDU), is niet langer toereikend om de verwachte reizigersgroei op te vangen. De rijksbijdrage via de BDU is sinds 2010 steeds lager geworden en is in 2018 zelfs 35 procent lager dan in 2005 met het Rijk is overeengekomen. De stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid komt hierdoor onder druk te staan.Oplossing: herverdelen Rijksmiddelen, inhaalslag BDU
Het Rijk en de metropoolregio’s kunnen de verwachte groei in het OV bijbenen als zij meer investeren in het kosteneffectieve regionale OV, waardoor er minder hoeft te worden geïnvesteerd in de aanleg van andere nieuwe weg- en spoorinfrastructuur. Als dit niet mogelijk is, leidt dit uiteindelijk tot het schrappen van tram- en buslijnen, is er geen geld meer voor de aanpak van de sociale veiligheid en het verbeteren van de toegankelijkheid van OV voor mindervaliden. Al het geld dat er dan nog beschikbaar is, zal worden opgeslokt door noodzakelijk onderhoud aan metro- en tramlijnen, waardoor er niets overblijft voor de noodzakelijke investeringen. De metropoolregio’s vragen het Rijk daarom om drie cruciale aanpassingen in de bekostiging van het openbaar vervoer:

1. De BDU moet worden gerepareerd door de reële jaarlijkse groei van 3%, die destijds bedoeld was voor de opvang van reizigersgroei en prijsstijgingen, opnieuw in te voeren.
2. De metropoolregio’s hebben meer geld nodig voor beheer en onderhoud van metro en tram dan destijds verwacht bij de invoering van de BDU. Simpelweg omdat het openbaar vervoernetwerk enorm is uitgebreid dankzij de investeringen uit het recente verleden. Bovendien zijn er grote onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk aan de OV-lijnen die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Alleen al hiervoor is €250 miljoen per jaar extra nodig in het BDU.
3. Uit onderzoek van de vervoersautoriteiten, het ministerie van IenM en de vervoersbedrijven blijkt dat we de bijdrage van de metropoolregio’s aan de nationale economie versterken door RandstadRail in beide metropoolregio’s uit te breiden. Concreet betekent dit dat op het spoor lightrail gaat rijden als vervanger van de Sprinter, zodat het OV veel frequenter rijdt, meer stations kan bedienen en doorrijdt naar de toplocaties in de steden. De kosten voor deze nieuwe investeringen zijn geraamd op €400 mln per jaar, vanaf 2020.

Bij elkaar opgeteld gaat dit om veel geld. Maar de problemen op het gebied van beheer en onderhoud zijn urgent en moeten snel worden aangepakt. Investeringen in lightrail vergen veel voorbereidingstijd voordat de uitvoering kan starten. Daar kunnen we pas mee aan de slag als er zekerheid bestaat over de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. Er gloort hoop: Het Kabinet heeft onlangs besloten om het Infrastructuurfonds vanaf 2030 ieder jaar te verlengen. Hiermee weten we zeker dat voor de uitvoering middelen beschikbaar kunnen komen, mits we ze slim verdelen. Ons aanbod: geef ons zekerheid over de beschikbaarheid van voldoende middelen, dan zorgen wij samen met RET, HTM, GVB en NS voor regionaal openbaar vervoer van topkwaliteit die de aantrekkelijkheid van wonen en werken in onze grote steden vergroot.
HAAGS EN OV-NIEUWS VAN ZATERDAG 16 DECEMBER 2017

 - AD: Haagse regio draait op voor miljoenenstrop Hoekse Lijn - 4 reacties

 - Buschauffeur mishandeld omdat passagier niet cash kan betalen - 3 reacties


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN VRIJDAG 15 DECEMBER 2017

 - Rover-Den Haag wil bus 25 naar Centraal Station - 11 reacties

 - Partij voor de Dieren wil vervuilende scooters weren uit de stad - 1 reactieGelezen: 1415 keer.