Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 25-9-2018, 14:05 uur.

   
  t/m vrijdag 21 september is de kans aanzienlijk dat deze website incidenteel
een of meerdere dagen niet kan worden bijgewerkt
   
 

 
   

HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst dinsdag 16 mei 2017 om 15:42 uur. 

Westland Verstandig ziet veel nadelen tramlijn door Westland

WESTLAND - Hogere kosten, onderhoudslast traminfra en trams met bijkomende verkeersoverlast, verstedelijking en mogelijk negatieve effecten op overig Westlands streekbusvervoer. Dat zijn volgens de fractie van Westland Verstandig allemaal nadelen van een tramlijn door Westland.Plaatsvervangend fractievoorzitter Geubbels van Westland Verstandig heeft n.a.v. een artikel in het Algemeen Dagblad schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland (zie hieronder).

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft op 11 mei jl. kennis genomen van hierna opgenomen artikel in het Algemeen Dagblad.

Het artikel en in het bijzonder de opgenomen uitspraken van Haagse raadsleden doen vermoeden dat de Haagse Raad zich kennelijk op het standpunt stelt dat zij over het grondgebied van Westland gaan. Een dergelijke, nogal arrogante opstelling van die Haagse raadslieden was wel te verwachten nadat op initiatief van de burgermeesters van Den Haag en Rotterdam het ondemocratische vehikel Metropoolregio Rotterdam-Den Haag MRDH is gevormd. Daar is toen helaas de raadsmeerderheid van Westland vol ingetuind; alleen de fracties van Westland Verstandig en LPF stemden destijds tegen die vrijwillige ‘inlijving’ en dat niet zonder reden. Inmiddels is bekend dat een traminfrastructuur de MRDH en ook al daarvoor het Stadsgewest Haaglanden en aangesloten gemeenten opzadelde en nog steeds opzadelt met torenhoge kosten. Met name de railinfrastructuur, rails met bovenleidingen, vraagt ten opzichte van streekbuslijnen om veel extra financiële middelen en bovendien ligt regelmatig door werkzaamheden aan die infrastructuur de weg open, waardoor de bereikbaarheid verslechtert. De slijtage aan trams, vooral de vierkante wielen, is bekend.

Ook is gebleken op andere plaatsen dat een dergelijke traminfrastructuur een aanzuigende werking heeft op verstedelijking, hoogbouw, vooral dichtbij de tramstations, zgn. A-locaties. Hiermee gaat het bijzondere karakter van het Westland –een vereniging van dorpen– hoogstwaarschijnlijk (nog) sneller verloren, zo is de verwachting. Tenslotte is het niet ondenkbaar dat de rest van het Westland door die hogere kosten van de uitgebreide railverbindingen nog eerder zal gaan inleveren op het nog resterende streekbusvervoer.

Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Westlands bestuur betrokkenheid.
2. Is het College B&W bekend met de online petitie en het voorgenomen onderzoek van de gemeenteraad Den Haag naar een tramlijnverbinding tussen Den Haag en Hoek van Holland over Westlands grondgebied, zoals in het artikel genoemd?
3. Zo ja, is het College daarin gekend en op welke wijze dan?
4. Kan daarover meer informatie verstrekt worden? Graag toezending van de beschikbare informatie.
5. Voors en tegens.
6. Deelt het College de in de inleiding genoemde nadelen inzake hogere kosten, onderhoudslast traminfra en trams met bijkomende verkeersoverlast, de verstedelijking en mogelijk negatieve effecten op overig Westlands streekbusvervoer? Zo ja, graag nader duiden? Zo neen, waarom niet?
7. Welke voordelen ziet het College?
8. Financiën.
9. Wat kost (bijvoorbeeld) 100 strekkende meter railinfrastructuur extra aan investering en onderhoud en wat kost de investering/onderhoud trams per reizigersplaats over bijvoorbeeld 25 jaren t.o.v. streekbusvervoer?
10. Wat betekent dat aan lasten voor een verbinding tussen Hoek van Holland en Den Haag op jaarbasis?
11. Hoeveel streekbuslijndiensten vertegenwoordigt dat bij benadering over een vergelijkbare lengte?
12. Wat kosten de streekbuslijndiensten die over Westlands grondgebied gaan op jaarbasis in totaal?
13. Huidig OV-gebruik per streekbus.
14. Hoeveel reizigers gemiddeld per week maken gebruik van openbaar vervoer voor zover het buslijnen betreft die door die tramlijn vervangen zouden kunnen worden?
15. Welke buslijnen betreft dat dan?
16. Potentieel OV-gebruik.
17. Is ook enigszins bekend hoeveel Hagenaars werkzaam / schoolgaand zijn in Westland en hoeveel Westlanders in Den Haag?
18. En hoe zou dat ongeveer liggen voor het gebied ter hoogte van Monster en ‘s-Gravenzande, zeg maar het westelijke deel van Westland?
19. Is ook bekend hoeveel Westlanders en Hagenaars met andere vervoermiddelen, zoals (e-)fiets, brommer/scooter, auto tussen beide gemeenten op werk-/schooldagen op en neer gaan?
20. Nader onderzoek.

Is het College bereid – voor zover nog niet is gebeurd – nader onderzoek te doen naar de mobiliteit nu en in de toekomst, van Westlanders die in de gemeenten om het Westland naar school of naar werk gaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend

HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018

 - Contant geld weg bij buschauffeurs en trambestuurders - 20 reacties


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018

 - Onderdoorgang Rijnstraat 8 krijgt opknapbeurt - 1 reactieGelezen: 1925 keer.Er zijn op dit moment 7 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!