Home
Email/contactpagina          HTMfoto op Social Media                  
   
Welkom  
 bezoeker
Persoonlijk welkom?
   
 
HTMfoto.net / HonderdprocentHaags.nl is een particuliere website en heeft geen enkele binding met HTM, behalve dat de webmaster ook trambestuurder is bij diezelfde HTM.

Deze website wordt dagelijks bijgewerkt. Laatste update: 13-11-2018, 21:10 uur.

   
       
 

 
   

HAAGS EN OV-NIEUWS, geplaatst zondag 5 november 2017 om 13:47 uur. 

Kadernota OV MRDH: de brug tussen strategie en uitvoering

DEN HAAG - De Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag bevat de kaders en uitgangspunten voor het OV in de metropoolregio en geeft de gewenste ontwikkelrichting voor het OV.De Kadernota slaat een brug tussen enerzijds de strategische uitgangspunten van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid en het Toekomstbeeld OV 2040 en anderzijds de concrete uitwerking van het OV op operationeel niveau zoals de Programma’s van Eisen van de concessies en de Vervoerplannen.

De 23 gemeenten van de metropoolregio stellen de reiziger centraal. Het OV moet passen bij de vraag van de reiziger. Frequent OV waar veel mensen reizen en passend maatwerk daar waar minder mensen reizen. De Kadernota OV biedt ruimte en flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen die passen bij de volop in beweging zijnde OV-markt. De financiële middelen voor het OV zijn beperkt. In de Kadernota zijn dan ook keuzes gemaakt waarbij R-net de ruggengraat is van het OV met hoge frequenties, aangevuld met een netwerk van verbindende buslijnen. Daar waar weinig vraag is naar OV wordt samen met vervoerders en gemeenten gezocht naar maatwerkoplossingen. De Kadernota OV geeft de randvoorwaarden voor de volgende onderwerpen: vervoer en netwerk,  klantinterface, materieel en duurzaamheid,  betrouwbaar en veilig.

De eisen die de MRDH stelt aan de rail- en busconcessies voldoen aan de gestelde kaders van de Kadernota. Nieuwe plannen worden getoetst aan de Kadernota OV. De scope van de Kadernota is tien jaar, maar de ontwikkelingen in mobiliteit gaan snel en daarom wordt de Kadernota over vier jaar herzien. De Kadernota OV is op 25 oktober 2017 - na een zienswijzeprocedure - vastgesteld.

> Kadernota OV Metropoolregio Rotterdam Den Haag
> Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid
> Toekomstbeeld OV 2040
HAAGS EN OV-NIEUWS VAN DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

 - Tarieven Haags OV tot wel 14% verhoogd - 7 reacties


HAAGS EN OV-NIEUWS VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2018

 - ‘Rijswijkse Muziekbuurt eerste wijk zonder openbaar vervoer’ - 3 reacties

 - Provincie en MRDH intensiveren samenwerking - 1 reactieGelezen: 1244 keer.Er zijn op dit moment 12 bezoekers.
(gebaseerd op bezoekers die de laatste 5 minuten een pagina hebben bekeken)


- Den Haag


- Scheveningen


- Loosduinen


- Toen & Nu


- Waar de trams zijn verdwenen

- Bus


- Tram


- RandstadRail


- Meer HTM


- (Oud) Collega`s


- Soms gaat het fout


- Foto`s uit het archief van HTM

- Het 100-dagen Nieuwsarchief


- HTM in het nieuws


- Waar is deze foto genomen?

- Wat is nieuw?


- Links


- Webmaster


Home  


Email/contactpagina  


HTMfoto op Social Media  

facebook   


twitter   


YouTube   
Trambestuurders zijn stuurloos, anders waren ze wel buschauffeur geworden,
buschauffeurs sporen niet, anders waren zij wel trambestuurder geworden!